RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Skydd för vuxna i internationella situationer

2015-08-20 Justitieminister Morgan Johansson har tagit emot ett betänkande som handlar om att internationellt stärka rättigheterna för personer som på grund av bristande personlig förmåga inte kan tillvarata sina intressen, skriver Dagens juridik.

Betänkandet som heter "Skydd för vuxna i internationella situationer - 2000 års Haagkonvention" föreslår att Sverige tillträder en internationell konvention om bland annat godmanskap, förvaltarskap samt insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av missbrukare i vissa fall.

Även förordnandet av en stöd- eller kontaktperson, eller en personlig assistent omfattas av tillämpningsområdet för konventionen. Dessutom omfattas insatser för vuxna i familjehem eller på en institution.

När riksdagen fattar beslut om det kan detta bli svenska lag.

Läs artikeln på Dagens juridik här

Läs mer på regeringens hemsida