RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Högsta domstolen om godmanskap

2015-12-02 Högsta domstolen har i en dom beslutat att ett godmanskap ska anordnas för en man som själv ansökt om insatsen.

Överförmyndarnämnden ansåg dock att mindre ingripande åtgärder först skulle prövas. Med anledning av att högsta instansen nu meddelat dom återvisas ärendet till tingsrätten som ska förordna god man.


Ladda ner domen här (pdf)