RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

God man klagade hos IVO

2015-02-12 Den gode mannens klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gällande ett ensamkommande barns situation, gav resultat. 

Oxelösund kommun skriver på sin hemsida att en god man till ett ensamkommande barn har skickat ett klagomål till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Klagomålet gäller att barnet inte känt sig väl mottaget i familjehemmet och upplevt att kontakten med socialtjänsten har varit bristfällig.

Socialtjänsten har i sitt svar till IVO beklagat det inträffade samt kommer att redovisa de åtgärder som vidtagits för att liknande händelser inte upprepas. En åtgärd som redan gjorts är att en erfaren socialsekreterare med ansvar för de ensamkommande barnen har tillsatts.

Läs notisen här

Läs även en artikel om anmälan på Dagens nyheters hemsida