Förslag på ny lag för LVU - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Förslag på ny lag för LVU

2015-06-29 Regeringens utredare Håkan Ceder lämnade i förra veckan ett betänkande som föreslår ny lagstiftning vid tvångsvård av barn och unga. Syftet med översynsarbetet som ligger till grund för förslagen har varit att stärka barns rätt och rättssäkerheten i samband med tvångsvård för barn och unga. 

Barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér tar i dag emot betänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. 

Utredningen föreslår att den nya LVU och övriga författningsändringar ska träda i kraft den 1 juli 2017.

Läs mer på regeringens hemsida

Läs regeringens pressmeddelande

Se även inslag på Sveriges radios hemsida