RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Forskning om behandling av psykopater

2015-02-03 Ny forskning från Kanada tyder på att psykopaters hjärnor reagerar avvikande på bestraffningar och därför inte kan lära sig av dem, skriver SVT nyheter.

Studien vid University of Montreal vill ta reda på varför psykopater svarar så dåligt på straffåtgärder och rehabiliteringsprogram. 50 män ingick i studien varav 12 var kriminella psykopater, 20 var icke-psykopatiska brottslingar och 18 var friska och icke-kriminella. De fick i uppgift att para ihop olika bilder med varandra och fick positiv och negativ feedback på sina ihop-parningar i form av avdrag eller tillägg av poäng. Samtidigt som de utförde uppgiften övervakades deras hjärnaktivitet med magnetröntgen. Man kunde då se att de områden i hjärnan som styr hur man reagerar på bestraffning och belöning visade avvikelser hos psykopaterna som inte heller ändrade sitt beteende för att undvika bestraffningarna i form av poängavdrag.

Resultaten av studien, som publicerats i tidskriften Lancet Psychiatry, skulle kunna användas till att utforma ett rehabiliteringsprogram som anpassar sig efter psykopaters förutsättningar. Enligt forskarna bakom rapporten skulle det framför allt innebära att identifiera störningen vid en tidig ålder och sätta in åtgärder redan i barndomen för att förhindra att psykopatin utvecklas. 

Märta Wallinius, forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, riktar i SVT nyheters artikel viss kritik mot studien och tycker att man inte helt kan uppskatta värdet i resultatet innan fler liknande studier genomförts med samma resultat. Hon tycker det vore intressant med studier som använder sig av belöningar som faktiskt betyder något för testpersonerna.

Läs hela artikeln på SVT nyheter