RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

FUB kritisk till många godmansuppdrag

2015-06-09 Trots beslut i Sundsvalls kommun om att ingen god man får ha mer än tio uppdrag så finns det en som har femton. Det är oaceptabelt anser FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, i en intervju av Sveriges Radio P4 Västernorrland.

– Tyvärr finns det inget som reglerar antalet men 15 är alldeles för många, säger Lillemor Holgersson som är andre vice ordförande i FUB som är en intresseorganisation som arbetar för att personer med utvecklingsstörningar ska ha ett bra liv. Hon tycker att högst två huvudmän per gode man räcker för att garantera att man ska kunna göra ett bra jobb.

Läs artikeln eller lyssna på reportaget här