RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

De goda männen och kvinnorna

2015-10-22 Kenneth Pettersson, god man för ensamkommande barn, i Hallands godmansman- och förvaltarförening, intervjuas om sin roll av Enheten för flerspråkighet och integration i Laholm. 

Texten finns att läsa på Enheten för flerspråkighet och integrations hemsida (scrolla ner en bit). Texten finns även inklippt här nedan. 

"På EFI träffar vi de ensamkommande barnen och deras gode män. Vi är mycket imponerade av  de goda männens (och kvinnornas) insatser och vill därför uppmärksamma deras engagemang och arbete. Av den anledningen har vi tagit kontakt med Kenneth Pettersson som har varit god man för flera ensamkommande barn sedan 2010 i flera olika kommuner.

Kenneth berättar för oss vad det innebär att vara god man. Han jämför sitt uppdrag med föräldrarollen. ”Man ska vara en förälder utan att för den saken skull ersätta barnens biologiska föräldrar.” Kenneth förklarar sin roll genom att meddela att han gör allt som en bra förälder gör och i likhet med ett föräldraskap så skiljer sig arbetsuppgifterna åt beroende på barnets behov.

En av de gode männens uppgifter är att ha kontakt med barnets skola. Kenneth berömmer skolorna i Laholms kommun och berättar att i andra kommuner har eleverna inte samma möjligheter att läsa på gymnasiet. ”I en del kommuner får eleverna i gymnasieålder bara läsa på SFI”. Kenneth menar att SFI inte ger ungdomarna samma möjlighet för utbildning i andra ämnen.

När det gäller kontakten med Migrationsverket, som också ingår i uppdraget, tycker Kenneth att det någonting som man lär sig efterhand. Han har, genom sin erfarenhet, fått god kunskap om hur man ska gå tillväga och vem man ska kontakta i olika frågor.

Avslutningsvis meddelar Kenneth att ungdomarna ser ljust på sin framtid i Sverige. Det viktigaste, enligt Kenneth, är att vi lär oss att ta tillvara på deras potential. ”Ungdomarna har en stor drivkraft och är mycket motiverade”, säger Kenneth.

Samtidigt som vi på EFI ser de goda männens arbete ser vi också att behovet ökar. Om du är intresserad av uppdraget som god man kan du ta kontakt med överförmyndarnämnden i Halmstad. Du kan även läsa om hur du ska göra i broschyren från Laholms kommun. Den finner du här.

Vill du veta mer om hur det är att vara god man så går det också bra att ringa Kenneth. 0731-84 26 17"