RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Bryggan byter namn till BUFFF

2015-05-25 Organisationen Bryggan byter namn till BUFFF, Barn och unga med förälder/familjemedlem i fängelse.

Hos någon av Bufffs åtta lokalföreningar kan barn och unga med en förälder i kriminalvård träffa andra i liknande situation.

Det finns nu också ett gratisnummer dit barn och unga kan ringa: 020-200 330

Till BUFFF:s hemsida