RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Brå utreder åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden

2015-12-21 Regeringen gav i början av december Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att identifiera framgångsfaktorer, fungerande metoder och arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet samt öka tryggheten i socialt utsatta områden.

Läs artikeln här