RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Brå: Intagna har för lite att göra

2015-11-16 Ny studie från Brå visar att intagna ofta har för lite att göra och sysselsättningen är inte tillräckligt anpassad till deras behov. Här finns utrymme för Kriminalvården att förbättra sitt arbete. 

Läs mer på Brå:s hemsida här