RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Barn till föräldrar med missbruk behöver få stöd tidigare

2015-02-12 Socialstyrelsen skriver i ett pressmeddelande att minst 60 000 barn i landet har en förälder med allvarliga missbruksproblem. Nya svenska studier pekar på mycket stora konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv. 

Forskare vid Stockholms universitet och Karolinska institutet har följt utvecklingen i livet för totalt över en halv miljon barn upp i dryga 30-årsåldern. Omkring åtta procent av dem hade en förälder som vårdats på sjukhus på grund av missbruk eller psykisk sjukdom.

I jämförelse med andra jämnåriga var risken för en våldsam död till följd av självmord, olyckor, våld eller eget missbruk nära tre gånger så stor för dem som hade föräldrar med missbruk och fördubblad för barn till psykiskt sjuka. Särskilt missbruk i familjen visade sig ge allvarligt försämrade förutsättningar i livet. Det gav även en ökad risk för kriminalitet, beroende av försörjningsstöd och eget missbruk. 
–  Denna kunskap manar till stora ansträngningar från ett flertal samhällsaktörer, inte minst socialtjänstens olika verksamheter men även landstingens missbruks- och beroendevård samt psykiatri, säger Merike Hansson projektledare för Socialstyrelsens utvecklingsarbete om barn som anhöriga i pressmeddelandet.

Ökade förebyggande insatser till barnen kan bidra till en mer gynnsam utveckling i livet. Det kan till exempel röra sig om hjälp med läxläsning och stödsamtal för att barnet ska kunna förstå och bearbeta olika situationer, men relationerna kan också stärkas med familjebehandling eller föräldrastöd.

Forskning visar att det sociala nätverket är viktigt, liksom att nå sina mål, ha bra relationer och klara sig i skolan.

Läs hela artikeln här