RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Omvärldsnotiser 2015

 • Förening som öppnar upp

  2015-12-30 Bergslagens frivilliga samhällsarbetares namnbyte uppmärksammas i Nerikes Allehanda.
  Förening som öppnar upp
 • Brå utreder åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden

  2015-12-21 Regeringen gav i början av december Brottsförebyggande rådet, Brå, i uppdrag att identifiera arbetssätt för att förebygga och beivra brottslighet i socialt utsatta områden.
  Brå utreder åtgärder mot kriminalitet i socialt utsatta områden
 • RFS: Frivilligheten som samhällsbärande funktion

  2015-12-21 Se RFS annons i Ideellt engagemang där Agneta Zedell, RFS ordförande, uppmanar myndigheterna att bättre ta var på människors engagemang och de frivilliga samhällsarbetarna.
  RFS: Frivilligheten som samhällsbärande funktion
 • Om svenska skolan på flera språk

  2015-12-21 Via hemsidan www.omsvenskaskolan.se kan människor som kommer till Sverige hitta nyttig information om hur den svenska skolan fungerar på ett flertal språk
  Om svenska skolan på flera språk
 • Nytt nummer av Omkrim

  2015-12-18 Nu finns ett nytt nummer av Kriminalvårdens personaltidning Omkrim.
  Nytt nummer av Omkrim
 • Överförmyndare JO-anmäler sig själv

  2015-12-18 Överförmyndaren i Kristianstad JO-anmäler resursbrist.
  Överförmyndare JO-anmäler sig själv
 • Gode män i Nacka får nytt arvode

  Gode män i Nacka ska från 1 januari 2016 få ett fast arvode istället för timersättning.
  Gode män i Nacka får nytt arvode
 • Oklart om företag får anlitas som god man

  2015-12-14 Tidningen Hela Hälsingland skriver om att kommunen i Söderhamns kommun anlitat företaget Optio för uppdrag som god man och förvaltare.
  Oklart om företag får anlitas som god man
 • Radioinslag om bristen på gode män för ensamkommande

  2015-12-14 P4 Sveriges radio lyfter det stora behovet av gode män för ensamkommande barn.
  Radioinslag om bristen på gode män för ensamkommande
 • Högsta domstolen om godmanskap

  2015-12-02 Högsta domstolen har i en dom beslutat att ett godmanskap ska anordnas för en man som själv ansökt om insatsen.
  Högsta domstolen om godmanskap
 • JO om intagnas rätt till dagsljus

  2015-12-01 Justitieombudsmannen uttalar sig om rätten för intagna på häkten och anstalt att få dagsljus.
  JO om intagnas rätt till dagsljus
 • RFS ordförande intervjuad i Dagens samhälle

  2015-11-27 Dagens samhälle lyfter i senaste numret frågan om insatsen godmanskap ska utföras av frivilliga eller professionella.
  RFS ordförande intervjuad i Dagens samhälle
 • Återfall i brottslighet ska leda till ny påföljd

  2015-11-27 Regeringen föreslår nu att reglerna för påföljdsbestämning efter tidigare dom ändras.
  Återfall i brottslighet ska leda till ny påföljd
 • Rätt till kontaktperson

  2015-11-24 Kammarrätten i Göteborg ger en kvinna fortsatt rätt till insatsen kontaktperson enligt LSS, trots att hon bor i särskilt boende.
  Rätt till kontaktperson
 • Brå: Intagna har för lite att göra

  2015-11-16 Ny studie från Brå visar att intagna ofta har för lite att göra och sysselsättningen är inte tillräckligt anpassad till deras behov.
  Brå: Intagna har för lite att göra
 • Nytt behandlingsprogram i frivård

  2015-11-12 Kriminalvården skriver om behandlingsprogrammet Entré, för klienter med kriminell livsstil eller våldsproblematik.
  Nytt behandlingsprogram i frivård
 • Remiss om förenklade regler på HVB-hem

  2015-11-12 Socialstyrelsen föreslår undantag i reglerna kring HVB-hem för att kommunerna ska klara av att ordna boende till alla ensamkommande barn.
  Remiss om förenklade regler på HVB-hem
 • Omkrim: Om isolering på häkten

  2015-11-09 Kriminalvårdens personaltidning Omkrim skriver bland annat om att bryta häktades isolering.
  Omkrim: Om isolering på häkten
 • Regeringen föreslår stödboende för ensamkommande barn

  2015-11-06 Regeringen föreslår att en stödboende införs för unga i åldern 16-20 år. Ensamkommande barn är en av målgrupperna.
  Regeringen föreslår stödboende för ensamkommande barn
 • RFS ifrågasätter förvaltarföretag i radiointervju

  2015-11-06 Agneta Zedell, RFS ordförande intervjuas av P4 Gotland om att företag anlitas för förvaltarskap.
  RFS ifrågasätter förvaltarföretag i radiointervju
 • Dalarnas tidning skriver om lokalförening

  2015-11-06 Dalarnas tidning uppmärksammar Borlänge frivilliga samhällsarbetares informationsmöte för gode män till ensamkommande barn.
  Dalarnas tidning skriver om lokalförening
 • Huvudman missnöjd med Optio som förvaltare

  2015-11-04 P4 Gotland rapporterar om en kvinna som är missnöjd med att ha företaget Optio som förvaltare.
  Huvudman missnöjd med Optio som förvaltare
 • Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen gällande ensamkommande barn

  2015-11-03 Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att samordna nationella informationsinsatser om god man för ensamkommande barn och särskilt förordnad vårdnadshavare, samt analysera situationen i kommunerna.
  Regeringsuppdrag till Socialstyrelsen gällande ensamkommande barn
 • Utredningar om att minska häktningar

  2015-10-29 Sedan i somras pågår tre regeringsuppdrag som syftar till att minska användningen av häktning och minska soleringen av häktade
  Utredningar om att minska häktningar
 • Sömnmätare testat inom kriminalvård

  2015-10-27 Intagna på häkten och anstalt ska erbjudas att sova med en sömnmätare på handleden för upptäcka och minska sömnproblem.
  Sömnmätare testat inom kriminalvård
 • Socialstyrelsen samlar information om ensamkommande barn

  2015-10-27 På Socialstyrelsens hemsida finns samlad information om arbetet med ensamkommande barn.
  Socialstyrelsen samlar information om ensamkommande barn
 • De goda männen och kvinnorna

  2015-10-22 En god man för ensamkommande barn, i Hallands godmansman- och förvaltarförening, är intervjuad om sin roll.
  De goda männen och kvinnorna
 • Migrationsverkets prognos för mottagande

  2015-10-22 Migrationsverket skriver på sin hemsida att prognosen för antal asylsökande för 2015 rör sig mellan 140 000 och 190 000 personer, varav 29 000 - 40 000 är ensamkommande barn.
  Migrationsverkets prognos för mottagande
 • Fick ökat antal timmar med kontaktperson

  2015-10-15 Kammarrätten i Göteborg ger en man som ansökt om utökade timmar med kontaktperson rätt.
  Fick ökat antal timmar med kontaktperson
 • SiS utreder stödboende för ensamkommande

  2015-10-14 Regeringen har gett Statens institutionsstyrelse, SiS, i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa minst 1 000 platser i stödboende samt HVB-hem för ensamkommande barn.
  SiS utreder stödboende för ensamkommande
 • Läkare om åldersbedömningar

  2015-10-13 I en artikel i läkartidningen skriver två överläkare om svårigheten att fastställa åldern hos asylsökande barn.
  Läkare om åldersbedömningar
 • Statistik ensamkommande barn

  2015-10-12 I Migrationsverkets nyhetsbrev Aktuellt om finns bland annat statistik över antalet ensamkommande barn som kommit till Sverige.
  Statistik ensamkommande barn
 • Regeringens åtgärder för flyktingmottagandet

  2015-10-09 Regeringen föreslår åtgärder för att ordna boende och skola för asylsökande och ensamkommande barn.
  Regeringens åtgärder för flyktingmottagandet
 • SiS handlingplan för ensamkommande barn

  2015-10-09 Statens institutionsstyrelses, SiS, utvecklar verksamheten för ensamkommande barn.
  SiS handlingplan för ensamkommande barn
 • Ensamkommande barn och risk för ohälsa

  2015-10-08 Ensamkommande barn är de mest utsatta för ohälsa, våld och droger, skriver forskare i en debattartikel i UNT, Uppsala nya tidning.
  Ensamkommande barn och risk för ohälsa
 • Friguiden är klar

  2015-09-24 Sajten Friguiden.se ska vägleda personer med adhd som fastnat i missbruk och kriminalitet.
  Friguiden är klar
 • Från väntrum till visionsrum

  2015-09-23 Kriminalvårdens tidning Omkrim ger i senaste numret tips på hur frivårdens väntrum på ett enkelt sätt kan omvandlas till ett visionsrum.
  Från väntrum till visionsrum
 • SKL: avskaffa lagen om god man för ensamkommande

  2015-09-22 SKL anser att lagen om god man för ensamkommande barn bör avskaffas.
  SKL: avskaffa lagen om god man för ensamkommande
 • Rapport om mottagandet av ensamkommande barn

  2015-09-16 Det finns i dag brister i mottagandet av ensamkommande barn i Sverige, skriver Stockholms Stadsmission i ett pressmeddelande.
  Rapport om mottagandet av ensamkommande barn
 • Brå: Våld inte vanligare, men det förändras

  2015-09-09 Det finns inga indikationer på att våldet ökar i samhället, däremot har det blivit vanligare med uppgörelser i kriminella kretsar, ofta med skjutvapen. Brås utredare Sven Granath berättar om brottsutvecklingen för bland annat våldsbrott.
  Brå: Våld inte vanligare, men det förändras
 • Intagna behöver stöd för att ta adhd-medicin

  2015-09-09 Intagna med adhd som tar sin medicin klarar sig bättre från återfall, men de behöver hjälp med att ta sin medicin i kriminalvården.
  Intagna behöver stöd för att ta adhd-medicin
 • Granskning av ensamkommande barn i familjehem

  2015-09-09 Många ensamkommande barn som placeras i familjehem får inte det stöd de behöver, visar en granskning Svt gjort.
  Granskning av ensamkommande barn i familjehem
 • Tips om sätt att stödja ensamkommande barn

  2015-09-08 Dagens Arena tipsar om olika sätt att hjälpa ensamkommande barn och ungdomar.
  Tips om sätt att stödja ensamkommande barn
 • Migrationsverket förbygger att ensamkommande barn försvinner

  2015-09-04 Migrationsverket medverkar i olika aktiviteter i Jämtland, Östergötland och Stockholm för att förebygga att ensamkommande asylsökande barn försvinner, skriver Migrationsverket på sin hemsida.
  Migrationsverket förbygger att ensamkommande barn försvinner
 • Förre döms till sluten ungdomsvård

  2015-09-02 En analys av Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att domar till sluten ungdomsvård har minskat sedan påföljden infördes 1999.
  Förre döms till sluten ungdomsvård
 • Kommuner ska få stöd i arbetet med ensamkommande

  2015-09-01 Ministern Åsa Regnér uppger att regeringen förbereder åtgärder för att kommunerna ska få stöd i arbetet med ensamkommande barn. Hon nämner även uppdragen god man och kontaktperson.
  Kommuner ska få stöd i arbetet med ensamkommande
 • Forskning om ensamkommande barn

  2015-08-31 Forskning visar att det gått bättre för ensamkommande barn att få arbete än förväntat.
  Forskning om ensamkommande barn
 • Ivo riktar kritik mot sluten psykiatrisk mottagning

  2015-08-26 Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, riktar kritik mot en sluten psykiatrisk mottagning efter anmälan från frivården.
  Ivo riktar kritik mot sluten psykiatrisk mottagning
 • Medier rapporterar om brist på gode män

  2015-08-26 Det är akut brist på gode män för ensamkommande barn rapporterar Radio P4 Jönköping. Men i Västerås är situationen den omvända.
  Medier rapporterar om brist på gode män
 • Intagna lär sig digitala kunskapar

  2015-08-20 Kriminalvården ska driva projekt för att ge intagna på landets fängelser bättre kunskaper inom IT, skriver svt.se.
  Intagna lär sig digitala kunskapar
 • Skydd för vuxna i internationella situationer

  2015-08-20 Justitieministern har tagit emot ett betänkande om att internationellt stärka rättigheterna för personer som inte kan tillvarata sina intressen.
  Skydd för vuxna i internationella situationer
 • Broschyr om lagen kring arv

  2015-08-19 Justitiedepartementet har tagit fram en broschyr som ger kort­fattad information om huvud­reglerna i ärvdabalken.
  Broschyr om lagen kring arv
 • Migrationsverkets prognos för mottagande

  2015-08-12 Under året beräknas 12 000 ensamkommande barn komma till Sverige för att söka asyl. Det totala antalet asylsökande beräknas dock bli färre än väntat.
  Migrationsverkets prognos för mottagande
 • Överförmyndare tog hjälp av förening

  2015-08-12 Överförmyndaren i Kungsbacka kommun fick tidigare i somras akut behov av gode män för ensamkommande barn. Myndigheten fick då hjälp av Kungsbacka godmansförening.
  Överförmyndare tog hjälp av förening
 • Förslag på ny lag för LVU

  2015-06-29 Regeringens utredare Håkan Ceder lämnade i förra veckan ett betänkande som föreslår ny lagstiftning vid tvångsvård av barn och unga.
  Förslag på ny lag för LVU
 • Om arv vid internationella situationer

  2015-06-24 Justitiedepartementet har tagit fram ett faktablad om de nya reglerna för arv med internationell anknytning.
  Om arv vid internationella situationer
 • Röda korset om efterforskning av anhöriga

  Svenska Röda korset uppger att många gode män just nu kontaktar Svenska Röda Korset å ensamkommande barns räkning med frågor kring efterforskning. De vill därför passa på att förtydliga sin roll och uppdrag.
  Röda korset om efterforskning av anhöriga
 • God man intervjuad om patientsäkerhet

  2015-06-18 God man intervjuas i P4 Jämtland, Sveriges radio, om patientsäkerheten för sin huvudman.
  God man intervjuad om patientsäkerhet
 • God man - ekonomisk fråga

  2015-06-12 Varför är det då så dyrt att ha en god man? Forskningscirkeln ALOBIS vid Karlstads universitet bjöd in politiker och tjänstemän för att få svar i frågan.
  God man - ekonomisk fråga
 • Många får nej på ansökan om kontaktperson

  2015-06-10 Många funktionshindrade som ansöker om kontaktperson enligt LSS får avslag, enligt inslag på Sveriges Radio.
  Många får nej på ansökan om kontaktperson
 • Om rätten att bestämma över sitt liv

  2015-06-10 Sveriges Radios P4 Västernorrland har gjort ett reportage om att bestämma över sitt eget liv för den som har en utvecklingsstörning.
  Om rätten att bestämma över sitt liv
 • Kriminalvårdens forskare föreslår åtgärder vid hedersrelaterade brott

  2015-06-09 Kriminalvården föreslår i forskningsrapport hur klienter dömda för hedersrelaterad brottslighet ska behandlas.
  Kriminalvårdens forskare föreslår åtgärder vid hedersrelaterade brott
 • FUB kritisk till många godmansuppdrag

  2015-06-09 Det är oacceptabelt att en god man har femton uppdrag, säger företrädare för FUB i en intervju av Sveriges Radio P4 Västernorrland.
  FUB kritisk till många godmansuppdrag
 • Gode män kritiserar kommun

  2015-06-09 Gode män till ensamkommande barn som kritiserar kommunens hantering av ungdomarna utsätts för repressalier, enligt gode män som intervjuats av Sveriges radio.
  Gode män kritiserar kommun
 • Förening i Östra Blekinge byter namn

  2015-06-08 Godmansföreningen i Östra Blekinge byter namn till Östra Blekinge frivilliga samhällsarbetare och öppnar upp för alla lagreglerade frivilliguppdrag.
  Förening i Östra Blekinge byter namn
 • Riktlinjer för utbildning av gode män

  2015-06-03 I Regeringens regleringsbrev har länsstyrelsen i Dalarna fått i uppdrag att ta fram riktlinjer för gode män och förvaltare.
  Riktlinjer för utbildning av gode män
 • Statistik över lagförda brott

  2015-06-03 Nu publicerar Brå den officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut och intagna i kriminalvård 2014, samt återfall i brott 2008.
  Statistik över lagförda brott
 • Gode män och politiker bjuds in till studentskiva

  2015-06-03 Ensamkommande barns förbund i Malmö bjuder in till studentskiva. Istället för familj och släkt bjuds vänner, gode män och politiker in, bland annat.
  Gode män och politiker bjuds in till studentskiva
 • Utbildningspaket om sex som självskadebeteende

  2015-05-28 Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett utbildningsmaterial om sex som självskadebeteende.
  Utbildningspaket om sex som självskadebeteende
 • Föreläsare från RFS konferens i TV-serie

  2015-05-28 Tove Lundin, hjärnkollsambassadör, en uppskattad föreläsare vid RFS konferens, berättar på SVT om att leva med bipolär sjukdom.
  Föreläsare från RFS konferens i TV-serie
 • Rekordfå i fängelse

  2015-05-27 Förra året nåddes det lägsta antalet nyintagna i svenska fängelser i modern tid. Det visar ny statistik från Kriminalvården.
  Rekordfå i fängelse
 • Lagrådsremiss om frivårdspåföljder inom EU

  2015-05-25 Regeringen föreslår en ny lag om erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen.
  Lagrådsremiss om frivårdspåföljder inom EU
 • Bryggan byter namn till BUFFF

  2015-05-25 Organisationen Bryggan byter namn till BUFFF, Barn och unga med förälder/familjemedlem i fängelse.
  Bryggan byter namn till BUFFF
 • Stödpersoner utbildade i första hjälpen

  Region Jönköpings län har under våren 2015 utbildat stödpersoner inom den psykiatriska tvångsvården i Första hjälpen till psykisk hälsa, ett program som ger kunskap om psykisk sjukdom
  Stödpersoner utbildade i första hjälpen
 • Skillnader i förskrivning av adhd i landet

  2015-05-20 Användandet av adhd-läkemedel fortsätter att öka, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Här redovisas också hur användandet ser ut i de enskilda kommunerna.
  Skillnader i förskrivning av adhd i landet
 • Artikel om ideellt ledarskap

  2015-05-08 Hur kan ledare få fler att engagera sig i ideella föreningar? Aron Schoug har fördjupat sig i ledarskapsfrågor inom föreningar.
  Artikel om ideellt ledarskap
 • Uppdaterad ersättning för kontaktperson/-familj

  2015-05-07 SKL har uppdaterat riktlinjerna för ersättning till kontaktpersoner och kontakt-/stödfamiljer enligt SoL och LSS.
  Uppdaterad ersättning för kontaktperson/-familj
 • Proposition om arv i internationella situationer

  2015-05-06 I slutet av april lämnade regeringen en proposition till riksdagen med de kompletterande regler som behövs för att tillämpa EU:s arvsförordning.
  Proposition om arv i internationella situationer
 • Ny studie om befolkningens ideella insatser

  2015-05-06 Av den vuxna befolkningen gör 53 procent ideella insatser i någon form, enligt en ny undersökning från Ersta Sköndal högskola. Närmare 180 000 personer hade under förra året minst ett lagreglerat frivilliguppdrag, uppger Johan von Essen och Lars Svedberg till RFS.
  Ny studie om befolkningens ideella insatser
 • God man och huvudman fick rätt i domstol

  2015-04-15 En medlem i en av RFS lokalföreningar har hjälpt sin huvudman att överklaga socialnämndens avslag på en ansökan om kontaktperson, och fått rätt.
  God man och huvudman fick rätt i domstol
 • Lekmannaövervakare intervjuad i Omkrim

  2015-04-14 I årets första nummer av Omkrim intervjuas lekmannaövervakaren Dallas och RFS kriminalvårdsombudsman.
  Lekmannaövervakare intervjuad i Omkrim
 • Satsning ska lyfta funktionsnedsattas rättigheter

  2015-04-02 Myndigheten för delaktighet har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Diskrimineringsombudsmannen genomföra en kommunikationssatsning för att öka kunskapen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
  Satsning ska lyfta funktionsnedsattas rättigheter
 • Rapport om samhällets återfallsförebyggande insatser

  2015-04-02 Riksrevisionen har granskat samhällets samlade insatser för att förebygga återfall i brott. Enligt granskningen är insatserna för få och för dåligt samordnade, de kommer ofta för sent och anpassas inte tillräckligt till individen.
  Rapport om samhällets återfallsförebyggande insatser
 • Domstol ger kvinna rätt till kontaktperson

  2015-03-26 Kammarrätten i Göteborg anser att en kvinna som är beviljad boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS även har rätt till kontaktperson.
  Domstol ger kvinna rätt till kontaktperson
 • Få patienter i Östergötland har stödperson

  2015-03-24 Patientnämnden i region Östergötland har uppmärksammat är att nästan ingen patient som vårdas enligt LPT har en stödperson, skriver Norrköpings tidningar.
  Få patienter i Östergötland har stödperson
 • Färre döms till kontraktsvård

  2015-03-23 Allt färre som döms för brott får kontraktsvård istället för fängelse.
  Färre döms till kontraktsvård
 • Faluföreningen byter namn

  2015-03-19 Falu god man och förvaltarförening byter namn till Faluns frivilliga samhällsarbetare, rapporterar P4 Dalarna, Sveriges radio.
  Faluföreningen byter namn
 • Insändare om gode män

  2012-03-19 En god man har skrivit en insändare i Sundsvalls tidning som svar på en tidigare ledare.
  Insändare om gode män
 • Ny siffror om ideellt arbete

  2015-03-17 Drygt hälften av Sveriges befolkning jobbar gratis med någon form av ideellt arbete, vilket ger oss en särställning i världen, skriver Svenska dagbladet.
  Ny siffror om ideellt arbete
 • Namnbyte uppmärksammas i tidning

  2015-03-17 Godmansförening byter namn till Östra Blekinges frivilliga samhällsarbetare och öppnar upp sin verksamhet för övriga lagreglerade frivilliguppdrag, skriver Sydöstran.
  Namnbyte uppmärksammas i tidning
 • Nytt arbetssätt i missbruksfamiljer

  2015-03-13 I Tyresö kommun permanentas det samordnade arbetet kring barn till föräldrar med missbruk, skriver Socionomen.
  Nytt arbetssätt i missbruksfamiljer
 • Verktyg som mäter aggressivitet

  2015-03-13 Forskare i Göteborg har tagit fram ett anstaltsanpassat verktyg för att mäta förändringar i aggressivitet.
  Verktyg som mäter aggressivitet
 • Vårdnadshavare till barn svårt att hitta

  2015-03-12 En handläggare inom individ- och familjeomsorgen har gjort en anmälan enligt Lex Sarah till kommunen, skriver tidningen Norran.
  Vårdnadshavare till barn svårt att hitta
 • Gode män riktar kritik mot överförmyndare

  2015-03-06 Efter skandalen kring en huvudmans gode man riktas nu kritik mot överförmyndarkontoret i Sundsvall.
  Gode män riktar kritik mot överförmyndare
 • Festkväll för frivilligarbetare

  2015-03-06 Örebro kommun arrangerar middag för att visa uppskattning för sina frivilligarbetare.
  Festkväll för frivilligarbetare
 • Lång väntan på kontaktperson

  2015-03-04 En ung man fick vänta elva månader på en kontaktperson. Efter en dom i förvaltningsrätten tvingas kommunen betala 23 000 kronor för dröjsmålet.
  Lång väntan på kontaktperson
 • Lagstiftningen för god man behöver moderniseras

  2013-03-02 Assistanskoll har intervjuat Torbjörn Odlöw, universitetslektor i Civilrätt vid Göteborgs universitet, som tycker att dagens lagstiftning för god man och förvaltare är föråldrad.
  Lagstiftningen för god man behöver moderniseras
 • Hemsida med tips för ideella föreningar

  2015-02-16 På hemsidan Förening.se finns det mesta du som är aktiv i en ideell förening behöver veta.
  Hemsida med tips för ideella föreningar
 • Barn till föräldrar med missbruk behöver få stöd tidigare

  2015-02-12 Socialstyrelsen uppger att minst 60 000 barn i landet har en förälder med allvarliga missbruksproblem och att det får konsekvenser för deras hälsa, skolgång och arbetsliv.
  Barn till föräldrar med missbruk behöver få stöd tidigare
 • God man klagade hos IVO

  2015-02-12 Den gode mannens klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, gällande ett ensamkommande barns situation, gav resultat.
  God man klagade hos IVO
 • Kommun tillbakavisar kritiken mot Optio

  2015-02-09 Motala kommun tillbakavisar Assistansjuristernas kritik mot att de anlitat företaget Optio.
  Kommun tillbakavisar kritiken mot Optio
 • Forskare utvecklar Sis-hem

  2015-02-09 SiS, Statens institutionsstyrelse har gett forskare i uppdrag att ta fram behandlingsprogram som omfattar veckans alla timmar.
  Forskare utvecklar Sis-hem
 • Assistansjuristerna granskar kommun

  2015-02-05 Juristbyrån Assistansjuristerna har tagit fram uppgifter om till vilken kostnad Motala kommun anlitar företaget Optio för godmans- och förvaltarskap, skriver MVT.se
  Assistansjuristerna granskar kommun
 • Socialtjänstens verktyg BBIC utvecklas

  2015-02-03 Under 2014 har Socialstyrelsen haft i uppdrag att utveckla och förbättra dokumentationssystem BBIC, Barns behov i centrum.
  Socialtjänstens verktyg BBIC utvecklas
 • Forskning om behandling av psykopater

  2015-02-03 Ny forskning från Kanada tyder på att psykopaters hjärnor reagerar avvikande på bestraffningar och därför inte kan lära sig av dem, skriver SVT nyheter.
  Forskning om behandling av psykopater
 • Slutrapport om stöd till föräldrar i fängelse

  2015-02-02 Kriminalvården måste bli bättre på att ge stöd till föräldrar som har ett barn med sig när de avtjänar ett fängelsestraff, anser Räddningsmissionen som slutfört projekt på området.
  Slutrapport om stöd till föräldrar i fängelse
 • Sprutbyte föreslås av Folkhälsomyndigheten

  2015-01-29 Folkhälsomyndigheten rekommenderar bland annat sprutbyte i kampen mot spridningen av hepatit B och C samt hiv.
  Sprutbyte föreslås av Folkhälsomyndigheten
 • Vikten av att synliggöra ideella insatser

  2015-01-28 Läs om att validera och synliggöra kunskap som unga får genom ideella insatser i föreningslivet i rapport från Sveriges ungdomsorganisationer.
  Vikten av att synliggöra ideella insatser
 • Ska bli lättare att klaga för konsumenter

  2015-01-28 Från halvårsskiftet blir det lättare för konsumenterna att få sina klagomål prövade av Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, skriver Dagens nyheter.
  Ska bli lättare att klaga för konsumenter
 • Projekt för att utveckla insatsen kontaktperson

  2015-01-26 I Stockholms stad pågår ett projekt för att utveckla insatsen kontaktperson. Startskottet för satsningen var rapporten "Långsiktiga resultat av kontaktperson/familj för äldre barn" som forskare vid Stockholms universitet presenterade 2011.
  Projekt för att utveckla insatsen kontaktperson
 • JO: Om socialtjänsten och informationssökande på internet

  2015-01-23 Dagens juridik skriver att JO uttalat sig om socialtjänstens informationssökning i samband med ett försörjningsärende.
  JO: Om socialtjänsten och informationssökande på internet
 • Malmö samlar uppdrag på samma hemsida

  2015-01-23 Malmö stad har startat en kampanj för att få fler personer att ta lagreglerade frivilliguppdrag åt kommunen.
  Malmö samlar uppdrag på samma hemsida
 • Premiär för utställning om unga i fängelse

  2015-01-Den 24 januari är det premiär för utställningen ”Face the Facts” på Arbetets museum i Norrköping.
  Premiär för utställning om unga i fängelse
 • Ojämn fördelning av mottagande

  2015-01-22 Trots förra årets lagändring är det fortsatt ojämn fördelning av kommunernas mottagande av ensamkommande barn, rapporterar SVT.
  Ojämn fördelning av mottagande
 • Riksrevisionen granskar mottagande av ensamkommande

  2015-01-15 Riksrevisionen har inlett en granskning om mottagandet av ensamkommande asylsökande barn.
  Riksrevisionen granskar mottagande av ensamkommande
 • Ny organisation i Kriminalvården

  2015-01-15 Kriminalvården har ny organisation från och med 12 januari.
  Ny organisation i Kriminalvården
 • Svårt att diskutera ungdomskriminalitet konstruktivt

  2015-01-14 I diskussioner om kriminalitet och ungdomsgäng finns olika grundantaganden kring orsaker till problemen och vilka åtgärder som kan lösa dem. Det gör att poliser, ungdomar och övriga inblandade pratar förbi varandra, enligt en avhandling.
  Svårt att diskutera ungdomskriminalitet konstruktivt
 • Kritik mot socialtjänstens hantering av familjekonflikter

  2015-01-14 Socialtjänsten skaffar sig inte någon övergripande bild av situationen vid insatser i hedersrelaterade konflikter, enligt Enrique Pérez, docent vid Malmö högskolas institution för socialt arbete.
  Kritik mot socialtjänstens hantering av familjekonflikter
 • Partnervåld i alla samhällsklasser

  2015-01-14 Att män som slår kvinnor finns i alla samhällsklasser bekräftas av den genomgång av domar som tidningen Dagens ETC gjort.
  Partnervåld i alla samhällsklasser