RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lagrådsremiss om gode män

2014-04-03 Regeringen har idag lämnat förslag på lagändringar kring gode män och förvaltare. Förslaget ska nu granskas av lagrådet.

I en lagrådsremiss föreslår regeringen bland annat:

  • en skärpt kontroll av de som utses till ställföreträdare, bland annat genom ökad kontroll av belastningsregistret
  • att en god man eller förvaltare inte ska ska få fler uppdrag än personen klarar av
  • att överförmyndaren ska ansvara för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs
  • den enskildes inflytande över vem som ska företräda honom eller henne ska stärkas. Den person som den enskilde önskar bli företrädd ska utses till ställföreträdare, om personen är lämplig och vill åta sig uppdraget
  • gode män och förvaltare ska kunna lämna sitt uppdrag trots att någon ersättare ännu inte har utsetts, till exempel vid hot eller våld
  • Länsstyrelsen ska framställa statistik som bland annat ger en bild av hur många personer i Sverige som har god man eller förvaltare.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Ladda ner lagrådsremissen

Diskutera gärna detta i forumet för gode män och förvaltare