RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Omvärldsnotiser

 • Ersättningsrätt upphör när ensamkommandes ålder skrivs upp

  2018-09-12 Migrationsverkets beslut att skriva upp ensamkommandes ålder gäller omedelbart enligt kammarrätten, uppger Zeteo nyheter.
  Ersättningsrätt upphör när ensamkommandes ålder skrivs upp
 • Röstning på anstalt

  2018-09-07 Kriminalvården skriver om förtidsröstningen i förra veckan på anstalter i Stockholm.
  Röstning på anstalt
 • Höjt prisbasbelopp

  2018-09-07 Regeringen har beslutat att öka prisbasbeloppet till 46 500 kronor för 2019, vilket påverkar kommuners beräkning av arvoden för kontaktpersoner, gode män och förvaltare.
  Höjt prisbasbelopp
 • Nya riktlinjer för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället

  2018-08-28 Nu är de nya riktlinjerna för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället klara.
  Nya riktlinjer för Kriminalvårdens samverkan med civilsamhället
 • Forskningsprojekt om att ha god man

  2018-08-22 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs har startat samarbete med Mälardalens Högskola för att ta reda på hur det är att ha en god man eller förvaltare.
  Forskningsprojekt om att ha god man
 • Försening av insatsen kontaktperson kan ge straffavgift

  2018-08-17 En isolerad kvinna fick vänta ett år på kontaktperson och nu kan kommunen få ett ekonomiskt straff, skriver Norrtelje tidning.
  Försening av insatsen kontaktperson kan ge straffavgift
 • Socialtjänstutredning får utvidgat uppdrag

  2018-08-13 Regeringen utvidgar utredningen Framtidens socialtjänst och förlänger utredningstiden.
  Socialtjänstutredning får utvidgat uppdrag
 • Migrationsverket puffar för RFS skrifter

  2018-08-10 Migrationsverket skriver om och länkar till RFS skrifter för ensamkommande barn och deras gode män.
  Migrationsverket puffar för RFS skrifter
 • Om att rösta i Omkrim

  2018-08-06 I Kriminalvårdens personaltidning finns en artikel om att rösta på kriminalvårdsanstalt.
  Om att rösta i Omkrim
 • Artikel om RFS nya cirkel på häkte och anstalt

  2018-07-09 Nätverket Gilla din ekonomi skriver om RFS nya studiecirkel i vardagsekonomi för intagna i häkte och anstalt.
  Artikel om RFS nya cirkel på häkte och anstalt
 • Kriminalvården om RFS seminarium i Almedalen

  2018-07-02 Kriminalvården medverkar i RFS seminarium om lekmannaövervakare.
  Kriminalvården om RFS seminarium i Almedalen
 • Barnkonventionen blir svensk lag

  2018-06-14 Igår röstade riksdagen för regeringens förslag att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag.
  Barnkonventionen blir svensk lag
 • Socialstyrelsen får nytt regeringsuppdrag

  2018-06-11 Socialstyrelsen får i uppdrag att se över kunskapsläget kring personer med ätstörningar samt vuxna med diagnosen adhd.
  Socialstyrelsen får nytt regeringsuppdrag
 • Rapport nyanserar debatten om ungas psykiska hälsa

  2018-06-11 Minds rapport ”Unga mår allt sämre – eller?” visar att ungas psykiska ohälsa inte har ökat under det senaste decenniet.
  Rapport nyanserar debatten om ungas psykiska hälsa
 • Brå:s statistik för kriminalvård

  2018-06-08 Brå har publicerat den officiella statistiken över lagföringsbeslut, kriminalvård 2017 samt återfall i brott.
  Brå:s statistik för kriminalvård
 • Statistik om lekmannaövervakare framgår inte

  2018-05-31 I Kriminalvårdens sammanställning av statistik från 2017 saknas statistik över insatsen lekmannaövervakare.
  Statistik om lekmannaövervakare framgår inte
 • Regeringens politik för civilsamhället

  2018-05-30 I början av maj lämnade regeringen skrivelsen ”En politik för engagemang – långsiktighet och oberoende för civilsamhället” till riksdagen.
  Regeringens politik för civilsamhället
 • FUB skriver debattartikel om kontaktperson

  2018-05-18 Ordförande inom FUB skriver debattartikel om att personer inte får kontaktperson bara för att de bor i LSS-bostad eller har daglig verksamhet.
  FUB skriver debattartikel om kontaktperson
 • Regering tillsätter godmansutredning

  2018-05-03 Regeringen har idag beslutat om tre förbättringar på godmansområdet, samt att tillsätta en utredning.
  Regering tillsätter godmansutredning
 • Socialtjänstutredning föreslår förebyggande arbete

  2018-04-25 Utredningen Framtidens socialtjänst har lämnat ett delbetänkande till regeringen.
  Socialtjänstutredning föreslår förebyggande arbete
 • Inslussningsprogram för villkorligt frigivna

  2018-04-23 Kriminalvården får i uppdrag av regeringen att starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram, som bland annat ska innehålla en stödperson.
  Inslussningsprogram för villkorligt frigivna
 • Om att rösta på anstalt och häkte

  2018-04-24 På Kriminalvårdens webbplats finns information om hur det går till att rösta för den som befinner sig på anstalt och häkte.
  Om att rösta på anstalt och häkte
 • Debattartikel om godmanssystemet

  2018-04-19 Regeringen vill värna det ideella inslaget, men regelverket för gode män och förvaltare behöver moderniseras, skriver biträdande justitieminister i en debattartikel i Dagens samhälle.
  Debattartikel om godmanssystemet
 • Minister om förbättringar i godmanssystemet

  2018-04-11 På SVT Nyheter kommenterar biträdande justitieminister Heléne Fritzon regeringens skrivelse till Riksrevisionen om godmanssystemet.
  Minister om förbättringar i godmanssystemet
 • Skrivelse från regeringen om godmanssystemet

  2018-04-11 Regeringen redovisar sin bedömning av de förslag som Riksrevisionen lämnade i höstas i en rapport om ställföreträdarsystemet.
  Skrivelse från regeringen om godmanssystemet
 • Stora skillnader i LSS enligt FUB

  2018-04-10 Idag släppte FUB skriften ”500 röster om LSS”, skriver HejaOlika. I rapporten framkommer att det är stora skillnader i landet, bland annat vid insatsen kontaktperson.
  Stora skillnader i LSS enligt FUB
 • Dom ger god man rätt att bli entledigad

  2018-04-09 Högsta domstolen har beslutat att en god man ska entledigas och godmanskapet ska upphöra, skriver Zeteo nyheter.
  Dom ger god man rätt att bli entledigad
 • Uppdrag om utsluss redovisat

  2018-04-03 Kriminalvården har redovisat sitt uppdrag om förstärkta insatser i arbetet med utslussning till Justitiedepartementet.
  Uppdrag om utsluss redovisat
 • RFS med i nätverk om privatekonomi

  2018-03-23 RFS har blivit medlemmar i nätverket Gilla Din Ekonomi vilket ger möjlighet till samverkan kring folkbildning i privatekonomi.
  RFS med i nätverk om privatekonomi
 • Överförmyndare vill behålla de ideella krafterna

  2018-03-22 Ordförande i Helsingborgs överförmyndarnämnd efterfrågar en översyn av godmanssystemet, men vill behålla de ideella krafterna.
  Överförmyndare vill behålla de ideella krafterna
 • Proposition om information vid LSS

  2018-03-22 Regeringen beslutade igår om en proposition till riksdagen om nya lagförslag inom LSS-området.
  Proposition om information vid LSS
 • Regeringen utreder institution för MR

  2018-03-22 Juristen Lise Bergh har fått i uppdrag att utreda hur en institution för mänskliga rättigheter ska inrättas i Sverige.
  Regeringen utreder institution för MR
 • Stärkt rättssäkerhet på Sis-hem

  2018-03-20 Regeringen föreslår att rättssäkerheten vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem ska stärkas.
  Stärkt rättssäkerhet på Sis-hem
 • Barnkonventionen ska bli svensk lag

  2018-03-20 Regeringen har beslutat om en proposition som föreslår att barnkonventionen blir svensk lag.
  Barnkonventionen ska bli svensk lag
 • Skyddsfaktorer vid sucid

  2018-03-08 En kartläggning kring självskadebeteeende och självmord bland ensamkommande barn lyfter fram risk- och skyddsfaktorer.
  Skyddsfaktorer vid sucid
 • Certifiering av gode män

  2018-03-06 Nacka kommun skriver på sin webbplats att de är först med att certifiera gode män.
  Certifiering av gode män
 • App testas i frivården

  2018-03-05 Snart lanserar Kriminalvårdens app Utsikt, som ska ge stöd åt dem som dömts till frivård. RFS var med i projektets referensgrupp och föreslår att klienten använder appen tillsammans med sin lekmannaövervakare.
  App testas i frivården
 • Kriminalvården ger medborgarlöfte

  2018-03-02 Kriminalvården avger ett löfte om att samarbeta kring dem som vill lämna kriminell livsstil.
  Kriminalvården ger medborgarlöfte
 • Förslag ska stärka barnperspektiv i ungdomsvården

  2018-03-02 SiS kan få skärpta krav på att anvisa akutplats och maxtid för avskiljning av ungdomar kan begränsas till fyra timmar.
  Förslag ska stärka barnperspektiv i ungdomsvården
 • Ensamkommande får behålla god man efter överklagan

  2018-03-02 Barnrättsbyrån skriver om tre domar från förvaltningsrätten som gett ensamkommande unga rätt att behålla sitt boende och god man.
  Ensamkommande får behålla god man efter överklagan
 • Reglerna för personlig assistans ändras

  2018-03-01 Riksdagen har beslutat att tvåårsomprövningen av rätten till assistansersättning tas bort. Personlig assistans ska även kunna beviljas för så kallad väntetid och beredskapstid.
  Reglerna för personlig assistans ändras
 • God man kvar kvarstår

  2018-02-26 Tingsrätten har beslutat att god man ska kvarstå tills att ärendet om uppehållstillstånd är avslutat, uppger SVT Nyheter Halland.
  God man kvar kvarstår
 • Ny överenskommelse tagen

  2018-02-21 Nu är en ny överenskommelse för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället tagen.
  Ny överenskommelse tagen
 • JO kritiserar isolering på häkte

  2018-02-15 JO kritiserar att förvarstagna och häktade isoleras långa tider häkten.
  JO kritiserar isolering på häkte
 • Frivårdare om lekmannaövervakare i Tfk

  2018-02-06 Frivårdsinspektör uttrycker sin oro över att insatsen lekmannaövervakare minskat så kraftigt i senaste numret av Tidskrift för kriminalvård.
  Frivårdare om lekmannaövervakare i Tfk
 • RFS i Sydsvenskan om antal godmansuppdrag

  2018-01-31 Sydsvenskan och HD:s granskning visar att mer än 60 av landets kommuner har gode män eller förvaltare med mer än 20 uppdrag. RFS intervjuas om förbundets inställning.
  RFS i Sydsvenskan om antal godmansuppdrag
 • Stödlinje för barn som flytt till Sverige

  2018-01-17 Rädda Barnens Stödlinje på flera språk riktar sig till barn, unga och föräldrar som flytt till Sverige. Även gode män kan ringa.
  Stödlinje för barn som flytt till Sverige
 • RFS kommenterar överförmyndares frågeformulär

  2018-01-11 I HD Sydsvenskan kommenterar RFS ett kritiserat frågeformulär från överförmyndarnämnd.
  RFS kommenterar överförmyndares frågeformulär
 • RFS: "Överklaga beslut om kontaktperson"

  2018-01-10 I en intervju i Norrköpings tidningar uppmanar Jenny Ögren, förbundsordförande RFS, de brukare i Valdemarsvik som förlorat sin kontaktperson att överklaga besluten.
  RFS: "Överklaga beslut om kontaktperson"
 • RFS intervjuas om hot mot förvaltare

  2018-01-10 RFS intervjuas i tidningen TTELA med anledning av en förvaltare hotats till livet av sin huvudman.
  RFS intervjuas om hot mot förvaltare