RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

RFS får statsbidrag från Delmos

Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare2018-07-06

RFS har beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation, Delmos, för att i en pilotkommun kartlägga och planera för hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att motverka segregation, stärka resurssvagas kontaktnät och öka inkludering. 

I hela samhället och i ännu högre grad i så kallade segregerade områden finns ett behov av att öka tilltron till samhället och dess stödfunktioner. Här ser RFS att de lagreglerade frivilliguppdragen är en outnyttjad resurs som skulle kunna komma många fler till del. 

Under hösten kommer en första kartläggning och planering ske tillsammans med Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare, Borlänge kommun, Frivården Borlänge och Patientnämnden Dalarna. Planen är fortsätta att sprida arbetet i landet redan under 2019.

- Det är glädjande att Delmos ger oss den här möjligheten. Vi tror att frivilliga samhällsarbetare kan spela en viktig roll för att öka tilliten mellan människor och till samhällets stödfunktioner. Att särskilt satsa på de lagreglerade frivilliguppdragen i segregerade områden är en viktig väg för oss att tillsammans med myndigheterna utveckla uppdragen, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare.

Läs mer om Delmos