RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

”Förbundet är vårt språkrör”

Birgitta Ljungholm Foto: Emelie Strand2018-02-14

Birgitta Ljungholm var bara 23 år när hon blev lekmannaövervakare första gången. Sedan dess har hon hunnit med åtskilliga frivilliguppdrag. Hon är dessutom ordförande i Göteborgsföreningen sedan drygt 15 år. 

Birgitta är uppvuxen på landet och ser det som en förklaring till det naturliga intresset för socialt arbete. 

– När man fick problem som inte gick att lösa inom den egna familjen gick man samman med andra familjer för att skapa en lösning som gynnade fler. 

Varken lokal eller styrelse

Vägen in i RFS gick via ett projekt inom socialtjänsten. Birgitta hade i uppdrag att rekrytera kontaktpersoner till människor som led av psykisk ohälsa. I samband med det tog hon kontakt med tänkbara samarbetspartners, varav RFS lokalförening i Göteborg var en. De tog emot henne med öppna armar men det fanns ett problem; de hade varken lokal eller styrelse. 

– På den tiden satt jag även med i FN-föreningen och det visade sig att vi var välkomna att dela lokal med dem, här på Kungsgårdsgatan. Det var trångt och trevligt under några år, men nu har vi tagit över lokalen helt och trivs jättebra.Birgitta blev ledamot i föreningen 1999/2000 och ordförande strax efter. 

Kurskatalog ökar kunskapen

För cirka fyra år sedan tyckte hon att föreningen behövde föryngras och en annan medlem tog över ordförandeskapet. Den nya ordföranden fick dock förhinder efter ett par år och sedan 2015 är Birgitta ordförande igen. 

– En av de saker som jag är mest stolt över är att jag har lyckats få in vår kursverksamhet i ABF:s kurskatalog. Det känns faktiskt som en seger. Informationen i kurskatalogen ökar medborgarnas kunskap om vilka uppdrag som finns, både hos dem som behöver stöd och dem som kan tänka sig att bli uppdragstagare. 

Svågern med i starten

Föreningen i Göteborg grundades redan i mitten av 50-talet, långt innan riksförbundet alltså. En rolig anekdot är att Birgittas svåger faktiskt var med i Göteborgsföreningen på den tiden och deltog vid starten av riksförbundet 1968. Birgitta vet inte så mycket mer om hur det gick till, men hon tror att det låg i tiden att skapa föreningar för socialt arbete och att det fanns ett starkt stöd från politikerna.   

Stora likheter i uppdragen

Från början var föreningen en ren övervakarförening, men det fanns alltid en öppenhet för andra typer av frivilliguppdrag – oavsett om de kom från socialtjänsten, kriminalvården eller psykiatrin. 

– Vår syn på saken är att det finns väldigt stora likheter i uppdragen. Det handlar i grunden om social träning för dessa människor, att vara ett stöd för dem som behöver lära sig hur man har ett gott socialt samspel. Många av våra klienter har förlorat tilliten tillmänniskor och isolerar sig av olika anledningar. Alla behöver det sociala samspelet för att må bra – oavsett om det handlar om en psykiskt sjuk person, en tungt kriminell eller ett ensamkommande barn. 

Nöjd med förbundets utveckling

Att som lokalförening vara med i RFS ser Birgitta som självklart. Hon är både fascinerad över och nöjd med vad som har hänt inom förbundet sedan hon började. 

– Förbundet är vårt språkrör gentemot myndigheterna och ett bra stöd för oss som tar uppdrag. Förutom att vi har fått riktigt bra utbildningsmaterial är ombudsmännen mycket värdefulla för oss. Till dem kan vi vända oss för att få tips, hålla oss uppdaterade, söka stöd vid eventuella konflikter och så vidare, säger Birgitta. 

Dessutom har RFS i rollen som remissinstans påverkat utvecklingen av de lagreglerade frivilliguppdragen, tillägger hon.

Hur ser du på RFS framtida roll?

– Jag är övertygad om att RFS kommer att ha en viktig roll även i framtiden, förutsatt att vi aldrig slappnar av utan fortsätter att aktivt lobba för vår verksamhet.

Birgitta ser att människor behöver det mänskliga stödet och myndigheterna kan inte fixa allt. 

– Genom att hålla en jämn och hög kvalitet kommer de att fortsätta se nyttan med oss. RFS kan aldrig bli självgående, så vi måste vara så bra att det ger ett mervärde för alla vi samarbetar med. 

Fotnot: Birgitta har även suttit som ledamot i RFS förbundsstyrelse 2005 – 2011, i valberedningen 2011 - 2015.

Fakta jubileumsskrift

  • En längre version av intervjun med Birgitta Ljungholm finns med i RFS kommande jubileumsskrift.
  • Skriften kommer att presenteras i samband med RFS jubileumsmingel 4 maj, tillsammans med gäster från departement, myndigheter och samarbetsorganisationer. 

Läs mer om förbundets jubileumsår här.