RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nyheter och reportage 2018

 • Röster om RFS framtid

  Den 4 maj firade RFS förbundsstyrelse och kansli RFS 50-årsdag med mingel med samarbetsmyndigheter och organisationer. Här berättar några av deltagarna om hur de ser på RFS roll i framtiden.
  Röster om RFS framtid
 • Ny förbundsstyrelse vald för RFS

  Den 6 maj hade RFS årsmöte i Stockholm och ny förbundsstyrelse valdes. Tre nya personer valdes in i styrelsen.
  Ny förbundsstyrelse vald för RFS
 • RFS talade i civilutskottet om godmanssystemet

  RFS talade vid en offentlig utfrågning i civilutskottet den 3 maj kring rapporten Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare. RFS tryckte på värdet av frivillighet och medborgarinsyn i uppdragen, samt att metoder för rekrytering, utbildning och stöd behöver professionaliseras.
  RFS talade i civilutskottet om godmanssystemet
 • Ny besöksgrupp i Skåne

  En ny besöksgrupp vid häktet Trelleborg har bildats inom Sydöstra Skånes frivilliga samhällsarbetare. Johan Ek, kriminalvårdsinspektör vid häktet, berättar att det blev en bra start och att de intagna var nöjda med mötet med besökarna.
  Ny besöksgrupp i Skåne
 • Vad tycker partierna?

  Hur ser riksdagspartierna på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker de behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? Läs de åtta partiernas svar på RFS frågor.
  Vad tycker partierna?
 • Tips om att rösta

  Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge din brukare praktiska råd om hur det går till att rösta i höstens allmänna val. En del röstberättigade personer kan av olika skäl inte ta sig till vallokalen eller behöver hjälp med att rösta.
  Tips om att rösta
 • ”RFS lyfter lekmännens värde”

  Kerstin Svenssons forskning visar att synen på frivilligarbete har haft sina toppar och dalar under åren. Hon tror själv på lekmannamedverkan och undrar vem som skulle föra lekmännens talan och lobba för verksamhetens värde om inte RFS fanns.
  ”RFS lyfter lekmännens värde”
 • Bli cirkelledare i vardagsekonomi!

  RFS utvecklar just nu en studiecirkel i vardagsekonomi för intagna i häkte och anstalt. Cirkeln består av tre till fyra tillfällen. I september 2018 planeras en pilotutbildning av cirkelledare i Stockholm.
  Bli cirkelledare i vardagsekonomi!
 • Historiskt perspektiv på statsbidrag

  Hur medel har slussats från staten till RFS för att driva verksamhet kring lagreglerade frivilliguppdrag har förändrats genom åren. Den förmedlade summan likaså. Sedan flera år driver förbundet att det ska finnas ett särskilt statsbidrag kopplat till organisationer som bidrar till utvecklingen av de lagreglerade frivilliguppdragen.
  Historiskt perspektiv på statsbidrag
 • RFS bortprioriterat i statsbidrag

  För andra året i rad har RFS statsbidrag skurits ned. Nu ifrågasätter RFS hur mycket myndigheter får detaljstyra statsbidragen. – Det glider emot att myndigheterna vill styra oss efter sina behov; att myndigheten blir beställare och organisationen utförare, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.
  RFS bortprioriterat i statsbidrag
 • Frivårdare i debatten

  Den kraftiga minskningen av lekmannaövervakare inom kriminalvården har fått frivårdsinspektören Urban Sanfridson att reagera. – När lekmannaövervakare rationaliseras bort går den medmänskliga och sociala dimensionen av påföljden förlorad, säger han.
  Frivårdare i debatten
 • ”Förbundet är vårt språkrör”

  Birgitta Ljungholm var bara 23 år när hon blev lekmannaövervakare första gången. I många år har hon verkat i sin lokalförening och RFS. Här berättar Birgitta om sin väg in föreningen och förbundets utveckling ur ett lokalt perspektiv.
  ”Förbundet är vårt språkrör”