RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nyheter och reportage 2018

 • Bli cirkelledare i Vardagsekonomi!

  Vill du bidra till att intagna i häkte och anstalt blir bättre rustade innan frigivning? Är du bekant med studiecirklar eller vill du lära dig det? Kanske kan RFS cirkelledarutbildning Vardagsekonomi vara något för dig!
  Bli cirkelledare i Vardagsekonomi!
 • RFS får statsbidrag från Delmos

  RFS har beviljats statsbidrag från Delmos för att i pilotkommunen Borlänge kartlägga och planera för hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att motverka segregation. - Glädjande att Delmos ger oss den här möjligheten, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.
  RFS får statsbidrag från Delmos
 • Sommarhälsning till frivilliga samhällsarbetare!

  RFS kansli är sommarstängt under vecka 26 - 32. Under denna period är kansliet periodvis bemannat. Alla frivilliga samhällsarbetare och samarbetsparter önskas en riktigt skön sommar!
  Sommarhälsning till frivilliga samhällsarbetare!
 • Ny kraft ger svar i RFS godmansforum

  Ingrid H Amrén är ny medlem i godmanspanelen. Hon kommer bevaka frågor som rör uppdraget god man för ensamkommande barn i RFS forum. Ta chansen och diskutera frågor som rör ditt godmansuppdrag eller nyheter på området här!
  Ny kraft ger svar i RFS godmansforum
 • Samtal om rollen som god man för ensamkommande - Almedalen

  Arvsfondsprojektet Min rätt - Din roll finns på plats i Almedalen för att samtal om rollen god man för ensamkommande barn. Träffa projektledarna Elin Molander och Sini Teng på Barnrättstorget 2 juli och samtala om rollen som god man.
  Samtal om rollen som god man för ensamkommande - Almedalen
 • Nu är Min rätt - Din rolls skrifter klara

  ”I början vet man inte vem som ska göra vad, alla säger att man ska fråga någon annan”, säger en 16-årig pojke som kommit till Sverige utan sina föräldrar. Nu finns två skrifter som kan bidra till att förtydliga rollfördelningen mellan olika aktörer kring ensamkommande barn.
  Nu är Min rätt - Din rolls skrifter klara
 • Seminarium om lekmannaövervakare i Almedalen

  I år fokuserar RFS seminarium i Almedalen på lekmannaövervakare. Hur viktig är den demokratiska aspekten av dessa frivilliguppdrag? Hur kan resursen utvecklas för att stärka individens nätverk och tilltro till samhället?
  Seminarium om lekmannaövervakare i Almedalen
 • Röster om RFS framtid

  Den 4 maj firade RFS förbundsstyrelse och kansli RFS 50-årsdag med mingel med samarbetsmyndigheter och organisationer. Här berättar några av deltagarna om hur de ser på RFS roll i framtiden.
  Röster om RFS framtid
 • Ny förbundsstyrelse vald för RFS

  Den 6 maj hade RFS årsmöte i Stockholm och ny förbundsstyrelse valdes. Tre nya personer valdes in i styrelsen.
  Ny förbundsstyrelse vald för RFS
 • RFS talade i civilutskottet om godmanssystemet

  RFS talade vid en offentlig utfrågning i civilutskottet den 3 maj kring rapporten Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare. RFS tryckte på värdet av frivillighet och medborgarinsyn i uppdragen, samt att metoder för rekrytering, utbildning och stöd behöver professionaliseras.
  RFS talade i civilutskottet om godmanssystemet
 • Ny besöksgrupp i Skåne

  En ny besöksgrupp vid häktet Trelleborg har bildats inom Sydöstra Skånes frivilliga samhällsarbetare. Johan Ek, kriminalvårdsinspektör vid häktet, berättar att det blev en bra start och att de intagna var nöjda med mötet med besökarna.
  Ny besöksgrupp i Skåne
 • Vad tycker partierna?

  Hur ser riksdagspartierna på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker de behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? Läs de åtta partiernas svar på RFS frågor.
  Vad tycker partierna?
 • Tips om att rösta

  Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge din brukare praktiska råd om hur det går till att rösta i höstens allmänna val. En del röstberättigade personer kan av olika skäl inte ta sig till vallokalen eller behöver hjälp med att rösta.
  Tips om att rösta
 • ”RFS lyfter lekmännens värde”

  Kerstin Svenssons forskning visar att synen på frivilligarbete har haft sina toppar och dalar under åren. Hon tror själv på lekmannamedverkan och undrar vem som skulle föra lekmännens talan och lobba för verksamhetens värde om inte RFS fanns.
  ”RFS lyfter lekmännens värde”
 • Bli cirkelledare i vardagsekonomi!

  RFS utvecklar just nu en studiecirkel i vardagsekonomi för intagna i häkte och anstalt. Cirkeln består av tre till fyra tillfällen. I september 2018 planeras en pilotutbildning av cirkelledare i Stockholm.
  Bli cirkelledare i vardagsekonomi!
 • Historiskt perspektiv på statsbidrag

  Hur medel har slussats från staten till RFS för att driva verksamhet kring lagreglerade frivilliguppdrag har förändrats genom åren. Den förmedlade summan likaså. Sedan flera år driver förbundet att det ska finnas ett särskilt statsbidrag kopplat till organisationer som bidrar till utvecklingen av de lagreglerade frivilliguppdragen.
  Historiskt perspektiv på statsbidrag
 • RFS bortprioriterat i statsbidrag

  För andra året i rad har RFS statsbidrag skurits ned. Nu ifrågasätter RFS hur mycket myndigheter får detaljstyra statsbidragen. – Det glider emot att myndigheterna vill styra oss efter sina behov; att myndigheten blir beställare och organisationen utförare, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.
  RFS bortprioriterat i statsbidrag
 • Frivårdare i debatten

  Den kraftiga minskningen av lekmannaövervakare inom kriminalvården har fått frivårdsinspektören Urban Sanfridson att reagera. – När lekmannaövervakare rationaliseras bort går den medmänskliga och sociala dimensionen av påföljden förlorad, säger han.
  Frivårdare i debatten
 • ”Förbundet är vårt språkrör”

  Birgitta Ljungholm var bara 23 år när hon blev lekmannaövervakare första gången. I många år har hon verkat i sin lokalförening och RFS. Här berättar Birgitta om sin väg in föreningen och förbundets utveckling ur ett lokalt perspektiv.
  ”Förbundet är vårt språkrör”