Vill du engagera dig inom RFS? - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Vill du engagera dig inom RFS?

Människor i grupp Foto: Stockphoto2016-11-22 

Som medlem inom RFS är det i första hand i lokalföreningen som du kan engagera dig. Här ges exempel på insatser som du kan göra i din förening eller inom förbundet.

Det behövs alltid nya krafter i lokalföreningens styrelse, valberedning och revision. Varje förening kan sedan nominera kandidater till RFS förbundsstyrelse.

Även för den som inte vill eller kan ta på sig ett förtroendeuppdrag är det möjligt att engagera sig i föreningen. Det kan handla om insatser vid ett tillfälle eller kortare åtaganden, medan andra är åtagande som kan pågå över tid. 

Exempel på insatser i förening/förbund:

  • Gå på en aktivitet
  • Arrangera en aktivitet
  • Delta i en arbetsgrupp
  • Starta en facebookgrupp inom föreningen
  • Ta fram/sköta föreningens hemsida
  • Gilla förbundets facebooksida och sprid inlägg
  • Var aktiv i RFS godmansforum
  • Skriv förslag på insändare till lokaltidning eller skrivelse till politiker – stäm av med styrelse
  • Skriv förslag på referat eller krönika och skicka till förbundets kansli.

Har du idéer och förslag? Kontakta din lokalförening och förankra dem!