”Det måste vara äkta” - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

”Det måste vara äkta”

Mattias Ekstrand Foto: Dominika Wypych2016-11-18

Här berättar Mattias Ekstrand, frivårdsinspektör, om hur viktigt frivårdspersonalens eget engagemang är i arbetet med lekmannaövervakare. 

Sedan hösten 2015 arbetar Mattias Ekstrand som koordinator för lekmannaövervakare vid Frivården Stockholm Stad.

Hur gör du för att skapa engagemang kring lekmannaövervakarfrågor på din arbetsplats?

– För det första så måste mitt eget engagemang vara äkta. Är det någonting man märker så är det om en person inte själv fullt ut tror på en sak men ändå försöker ge sken av engagemang. Jag har själv sett att insatsen lekmannaövervakare fungerar inom frivården, berättar Mattias.

–  Min utgångspunkt är att låta mina kollegor få exempel i vardagen för hur insatsen påverkar klienterna i positiv riktning.  Det tror jag är det bästa sättet att övertyga de som kanske inte har upplevt potentialen med att låta civilsamhället komma in i frivårdsarbetet.  

Hur kan frivården arbeta för att bibehålla lekmannaövervakarnas engagemang?

– Den fråga man behöver ställa sig är: Vad är drivkraften för varje enskild lekmannaövervakare? Mitt fokus detta år har varit att kontakta alla våra lekmannaövervakare. Vid varje samtal handlar det om att ta reda på vad som driver just denna person att vilja göra skillnad och den gemensamma nämnaren är allt som oftast att man mår bra av att göra gott. Det är en viktig mänsklig drivkraft, men också ett förtroende frivården får från dessa engagerade samhällsmedborgare. 

– Därför måste det även finnas en interaktion mellan vad lekmannaövervakaren får ut av sitt uppdrag samt vad det ger frivården. Det handlar bland annat om att ta reda på vad lekmannaövervakaren är intresserad av för uppdrag och sedan matcha med rätt klient. 

– Det är lätt att lekmannaövervakares engagemang inte tas tillvara och det är ett stort misstag då varje övervakare är unik med en speciell kompetens. Därför måste det finnas en lyhördhet i arbetet med frivilliga, avslutar Mattias.