Nyheter och reportage 2016 - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nyheter och reportage 2016

 • RFS enkät om uppdrag kring ensamkommande barn

  Bidra i RFS nya arvsfondsprojekt Min rätt – Din roll. Fyll i vår enkät! Det gäller dig som har eller har haft uppdrag som god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare.
  RFS enkät om uppdrag kring ensamkommande barn
 • Vill du engagera dig inom RFS?

  Som medlem inom RFS är det i första hand i lokalföreningen som du kan engagera dig. Här ges exempel på kortare insatser som du kan göra i din förening eller inom förbundet.
  Vill du engagera dig inom RFS?
 • "Öppet forum drar folk"

  Här berättar Jennica Simesgården från Borlängeregionens frivilliga samhällsarbetare med flera om vad som engagerar mest i deras förening. Och om hur de får ihop engagemanget - i både frivilliguppdrag och förening.
  "Öppet forum drar folk"
 • Engagemang kan påverkas

  Det är så svårt att få folk att engagera sig! Känns det igen? En nyckel för att motivera till ideellt engagemang kan vara ledarskapet, menar forskaren Aron Schoug Öhman. Genom sitt eget ideella engagemang insåg han ganska snart att det behövs en speciell teknik för att leda och koordinera ideellt arbete.
  Engagemang kan påverkas
 • ”Det måste vara äkta”

  RFS kommande nyhetsbrev har tema engagemang. Här berättar Mattias Ekstrand, frivårdsinspektör, om hur viktigt frivårdspersonalens eget engagemang är i arbetet med lekmannaövervakare.
  ”Det måste vara äkta”
 • Barnen i fokus i nytt projekt

  Ett av syftena med RFS nya projekt Min rätt - Din roll är att ensamkommande barn ska bli mer delaktiga i insatserna god man och särskilt förordnad vårdnadshavare. Här berättar projektledarna om varför projektet behövs och vad som blir de första stegen.
  Barnen i fokus i nytt projekt
 • Debattartikel: "Frivilliga gode män har en unik roll”

  I en debattartikel i Dagens samhälle bemöter Jenny Ögren, förbundsordförande, ett debattinlägg från riksdagspolitiker i Dagens samhälle. Politikerna föreslår att gode män för ensamkommande barn ska vara anställda. Läs repliken från RFS här.
  Debattartikel: "Frivilliga gode män har en unik roll”
 • Konferens för besöksgruppsansvariga

  RFS bjuder in ansvariga för besöksgrupper på häkte och anstalt till konferens med tema ungdomar i kriminalvård. Välkommen till en inspirerande helg i Södertälje!
  Konferens för besöksgruppsansvariga
 • Debattartikel: "Lämna inte gode män i sticket!"

  I en debattartikel i Dagens samhälle skriver Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, att det måste vara en högt prioriterad fråga för de styrande att se till att de gode män som ska stödja ensamkommande barn har möjlighet att utföra sitt uppdrag på bästa sätt.
  Debattartikel: "Lämna inte gode män i sticket!"
 • Arvsfonden beviljar nytt projekt

  Arvsfonden har beviljat RFS medel för projektet Min rätt - Din roll. Projektet uppmärksammas nu av Arvsfonden i ett pressmeddelande.
  Arvsfonden beviljar nytt projekt
 • Jenny har fokus framåt

  – Jag skulle önska att resursen frivilliga samhällsarbetare skulle användas lite mer fantasifullt och medvetet, säger Jenny Ögren, RFS nya förbundsordförande. Läs intervjun med Jenny där hon om berättar om förbundets utmaningar och om viljan att sätta RFS och uppdragen på kartan.
  Jenny har fokus framåt
 • Bli cirkelledare på anstalt

  Vill du bidra till att intagna på anstalt blir bättre förberedda inför frigivningen? Bli cirkelledare för studiecirkeln Bättre framtid! Studiecirkeln är mycket uppskattade av den intagna och det finns en efterfrågan av nya studiecirklar.
  Bli cirkelledare på anstalt
 • Ny projektansökan om god man för ensamkommande barn

  RFS vill reda ut roller och förbättra samarbetet kring ensamkommande barn och deras ställföreträdare. En ny projektansökan har sänts in till Arvsfonden där en viktig del är att barnen själva ska få mer kunskap om inflytande i insatserna.
  Ny projektansökan om god man för ensamkommande barn
 • Nya förtroendevalda i förbundet

  Här är RFS nya förbundsstyrelse. Läs vilka tre nya krafter som valts in i förbundsstyrelsen och till andra förtroendeposter.
  Nya förtroendevalda i förbundet
 • Projekt med stor spridning

  Att Rollkolls material fått så stor spridning visar på att det verkligen finns ett behov av att reda ut roller, berättar projektledare Elin Molander. Även om projektet avslutas i september i år kommer RFS arbeta för att hitta finansiering för projektets fortlevnad i någon form.
  Projekt med stor spridning
 • RFS ombudsman i radiointervju om rätten till kontaktperson

  Laila Wold, RFS ombudsman inom socialtjänstområdet, intervjuas i Sveriges radio Västernorrland om att boendepersonal inte kan ersätta en kontaktperson enligt LSS.
  RFS ombudsman i radiointervju om rätten till kontaktperson
 • Konferens för lekmannaövervakare

  Välkommen på RFS konferens för lekmannaövervakare i Stockholm – tema barnperspektiv. Konferensen ger dig kunskap om hur barn påverkas av att ha en förälder som dömts till kriminalvård och vilket stöd barnen kan behöva.
  Konferens för lekmannaövervakare
 • RFS seminarium i Almedalen

  Ska du besöka Almedalsveckan i sommar? Välkommen på RFS seminarium om värdet av rättssäkra insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Seminariet är en avslutning på arvsfondsprojektet Rollkoll.
  RFS seminarium i Almedalen
 • RFS gör debattinlägg i DN

  De flesta gode män gör utmärkta insatser trots bristen på stöd, skriver Agneta Zedell, RFS tidigare förbundsordförande, i ett debattinlägg som publicerats i Dagens nyheter. Läs debattinlägget här.
  RFS gör debattinlägg i DN
 • Jenny är RFS nya förbundsordförande

  Vid helgens årsmöte valdes Jenny Ögren som ny förbundsordförande för tre år. Jag känner mig stolt över förtroendet och och ser fram emot att vara med och fortsätta att utveckla förbundet, sa Jenny i sitt tal efter årsmötets val.
  Jenny är RFS nya förbundsordförande
 • Vi ses i Gävle i helgen!

  Nu närmar det sig! I helgen möts frivilliga samhällsarbetare vid RFS konferens och årsmöte i Gävle för kunskapspåfyllning och erfarenhetsutbyte - tema samarbete. På söndag väljs ny ordförande och Agneta Zedell avtackas efter åtta år på posten.
  Vi ses i Gävle i helgen!
 • Samarbete tema för RFS konferens och årsmöte i Gävle

  Nu är programmet för RFS konferens och årsmöte 21-22 maj i Gävle klart. Ensamkommande barns utsatthet för narkotika samt om vägen tillbaka från ätstörning och självskadebeteende är några av helgens ämnen. Vi ses i Gävle!
  Samarbete tema för RFS konferens och årsmöte i Gävle
 • Donation bidrar till förändring

  Frivårdsföreningen lägger ned och skänker sina pengar till RFS. Tillskottet gör att förbundet kan arrangera konferenser och temakvällar för lekmannaövervakare.
  Donation bidrar till förändring
 • Gotland: "Finns vinster i att samordna oss"

  I början av mars träffades representanter för lokala myndigheter i Visby och diskuterade förutsättningar för samarbete kring lagreglerade frivilliguppdrag. Inspirerat av RFS metodbok.
  Gotland: "Finns vinster i att samordna oss"
 • "Finns inte utrymme för nostalgi"

  Idén om lokalt samarbete väcktes av Lunds godmansförening med ordförande Gösta Eklund i spetsen. När föreningen presenterade RFS rollkollsmaterial och Rättssäkerhetsprojektets metodbok väcktes genast ett intresse hos överförmyndarnämnden.
  "Finns inte utrymme för nostalgi"
 • Forum för samarbete i Lund

  RFS var med när första steget till lokal samverkan kring frivilliga samhällsarbetare togs i Lund. Efter grupparbetena blev det tydligt att alla tyckte det var en god idé att skapa ett gemensamt forum - för att samarbeta kring rekrytering och inspiration.
  Forum för samarbete i Lund
 • Erbjudande om prenumeration på Socialpolitik

  Nu kan RFS erbjuda alla medlemmar ett rabatterat pris på prenumeration av tidskriften Socialpolitik. En tidskrift som lyfter sociala frågor ur olika perspektiv.
  Erbjudande om prenumeration på Socialpolitik
 • Utbildning för lekmannaövervakare

  Kriminalvården arbetar med ett nytt utbildningsmaterial för lekmannaövervakare. RFS har fått ge synpunkter och ett förslag är nu ute på remiss inom Kriminalvården. Läs intervjun med Marie Järsjö på Kriminalvårdens huvudkontor.
  Utbildning för lekmannaövervakare
 • Uppdrag: att nå fler frivilliga samhällsarbetare

  RFS ringde upp Thomas Jonsland, Socialstyrelsens projektledare för ett regeringsuppdrag som går ut på att analysera situationen i kommunerna när det gäller rekrytering av bland annat gode män för ensamkommande barn och kontaktpersoner. Socialstyrelsen ska även planera och genomföra nationella informationsinsatser.
  Uppdrag: att nå fler frivilliga samhällsarbetare
 • Viktigt med rätt information från början

  I kommande nyhetsbrev tipsar Anders Dahlgren, god man för ensamkommande barn, om vad som kan vara bra att tänka på vid ett nytt uppdrag. Anders är till exempel noga med att förklara att han inte är en tjänsteman som ska fatta beslut, utan är en vanlig samhällsmedborgare som gör det här frivilligt.
  Viktigt med rätt information från början