RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

RFS leder seminarium i Almedalen

Bild hustak Visby2015-06-08 Den 2 juli arrangerar RFS seminarium i Almedalen tillsammans med NSPH:s projekt Din Rätt. Rubriken är: "Diskriminering och rollfördelning– kring personer med psykisk ohälsa som får hjälp av en god man".

Det finns många aktörer som ska hjälpa en person med psykisk ohälsa. I de fall där personen får hjälp av en god man kan rollfördelningen ofta bli otydlig. I dessa fall kan det vara svårt att se om personen utsatts för diskriminering och vem det i så fall är som ska agera. 

Medverkande:
Linda Fröström, Riksförbundet frivillig samhällsarbetare, projektledare Rollkoll
Johanna Wester, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, projektledare Din Rätt
Jimmie Trevett, RSMH
Claes Gillberg, Föreningen Sveriges Överförmyndare
Mikael Malm, Sveriges Kommuner och Landsting

Tid: 2 juli kl 13-14
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramér-gatan 3, E 30
Arrangörer: NSPH och RFS

Läs mer om Rollkoll här

Läs mer om Din Rätt här