RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Öppet brev till överförmyndare om gode mäns resor

2015-03-19 RFS har skickat ett öppet brev till kommunernas överförmyndare angående gode mäns resor i samband med ensamkommande barns asylprocess. RFS uppmanar kommunerna att låta sina gode män för ensamkommande barn beställa resor via kommunens resebyrå. Läs brevet nedan eller ladda ner som pdf.


Angående gode mäns resor i samband med ensamkommande barns asylprocess

Sedan Migrationsverket ändrat reglerna rörande betalning för gode mäns resor, har flera kommuner infört en rutin där gode män kan beställa resor via kommunens resebyrå. Eva von Scheele vid SKL sände 2014-11-10 ett mail till överförmyndarna där hon skriver: (citat) ”För att inte GM ska behöva lägga ut stora summor för dessa resor har man i några kommuner använt sig av ”samma system” som när det gäller tolkkostnader. GM får vända sig till kommunens resebyrå och där beställa biljetter. Faktura går sedan till kommunen. ”

RFS har behandlat frågan vid styrelsemöte sedan den väckts av medlemmar.

Vi vädjar nu till alla kommuner att underlätta för de gode männen på det sätt som Eva von Scheele beskriver. Det är viktigt att underlätta genomförandet av uppdragen eftersom det kan påverka motivationen att ta nya uppdrag. 

2015-03-18


Agneta Zedell
Förbundsordförande
Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

En kopia av brevet har även sänts till RFS lokalföreningar

Ladda ner brevet som pdf