RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

"Tillsammans når vi så mycket längre"

Händer på varandra2014-09-30 I Växjö är frivård, socialtjänst och patientnämnd redan igång och samarbetar kring frivilligarbetare. På eget initiativ, efter inspiration från Rättssäkerhetsprojektet. 

När kriminalvårdsinspektör Viktoria Carlsson kom ny som chef till frivården Växjö för tre år sedan märkte hon att det var svårt att rekrytera lekmannaövervakare. Tankarna kring att förbättra arbetet med de frivilliga började egentligen redan då, berättar hon. Sedan hörde hon talas om  Rättssäkerhetsprojektet där bland annat frivården Jönköping ingick. 
– När jag fick höra om det blev  jag genast lite avundsjuk. De fick helt andra förutsättningar att arbeta med frågan. Jag kan sitta ensam på min kammare, men jobbar vi tillsammans kan vi nå mycket längre. I samband med det ringde patientnämnden i Växjö och frågade om vi var intresserade av samarbete, säger Viktoria Carlsson.

Samtalet från patientnämnden kom från Carina Rissvik som också tänt på idén att arbeta över myndighetsgränserna efter att ha hört om Rättssäkerhetsprojektet. Tillsammans med en kollega ansvarar Carina för stödpersoner enligt LPT, Lag om psykiatrisk tvångsvård, och LRV, Lag om rättspsykiatrisk vård, i landstinget Kronoberg. 

Efter att ha googlat fram kontaktuppgifterna bjöd Carina in chefer och/eller handläggare från frivård, socialtjänst och överförmyndare till ett möte.Vid första mötet berättade de för varandra om sina verksamheter och jämförde de frivilligas förutsättningar, till exempel kring arvoden. De diskuterade också vilka utmaningar som finns. Från början var även överförmyndaren med, men de har nu hoppat av. Övriga tre aktörer enades om att påbörja ett samarbete och i våras bjöd de gemensamt in alla frivilligarbetare till en träff för erfarenhetsutbyte. Carina tycker att en stor vinst i att samarbeta är att få kännedom om varandras verksamheter. När hon träffar en ny stödperson berättar hon numera även om de andra lagreglerade frivilliguppdragen. 

– Träffar jag någon som passar bättre för ett annat uppdrag kan jag hänvisa vidare. Det har även lett till att tre, fyra nya stödpersoner vänt sig till mig via de andra myndigheterna, berättar Carina.Hur det fortsatta samarbetet ska se ut återstår att planera för. Ska de göra gemensamma utbildningssatsningar eller rekrytera tillsammans? Hur ska arbetsgruppen utformas och hur ska frivilliga inkluderas? Viktoria Carlsson tror att uppdraget kan delegeras till någon som arbetar med frivilliga i sin vardag.

– Den här gruppen ska få mandat i handläggargruppen, så att de förbättringar som görs i arbetsgruppen sedan kan implementeras. Kanske ska vi skriva samarbetsavtal, berättar Viktoria.Viktorias tips för andra som vill komma igång med lokala arbetsgrupper är att först förankra på chefsnivå och sedan ta steget och skapa nätverket. 
– Fundera på vad ni vill få ut av det. Använd den erfarenhet som finns i Rättssäkerhetsprojektet, säger Viktoria.

Ladda ner Rättssäkerhetsprojektets nyhetsblad 7 här