RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Struktur ger mycket "verkstad"

Gösta Svensson2014-11-28 Att sätta mål för verksamheten och följa upp dem bidrar till att utveckla en förening. Gösta Svensson, ordförande i Hallands godmans- och förvaltarförening berättar att styrelsen sedan några år arbetat för att få bättre struktur och tydligare mål.  

Varför är det viktigt?
– Styrelsen arbetar på uppdrag av medlemmarna och årsmötet och det finns stadgar i botten. Det innebär att det finns ett antal saker som medlemmarna förväntar sig ska göras. Ett bra sätt att få något gjort är att börja strukturera arbetet, säger Gösta Svensson.

Sedan några år arbetar styrelsen i Halland strukturerat med en verksamhetsplan där föreningens arbetsområden ringas in. Några av arbetsområdena är: att stödja och stärka gode män/förvaltare i uppdraget, att utveckla medlemskommunikationen och att öppna upp föreningen mot alla lagreglerade frivilliguppdrag. I arbetsplanen finns också mål för varje arbetsområde och hur de ska utvärderas. Hur arbetar ni för att inte ”tappa bort” uppföljningen av målen?
– Varje styrelsemöte har vi en lite uppföljning av de olika aktiviteterna som har med målen att göra. Halvvägs och i slutet av verksamhetsåret gör vi en uppföljning av verksamhetsplanens mål. Vi stämmer av hur långt vi har kommit och vad som finns kvar att göra och därmed har vi börjat diskutera verksamhet för kommande år, berättar Gösta.

För att kunna arbeta effektivt mot målen är det viktigt att styrelsen tar ett gemensamt ansvar, fortsätter Gösta. 
– Om man vill komma lite längre måste man också se till att man är någorlunda överens i styrelsen om hur man ska vara mot varandra. Till exempel finns det i vissa styrelser de som hörs tydligt och de som inte hörs alls. 

För att alla ska vara delaktiga i beslut brukar Gösta använda sig av metoden Varvet runt. Då går man en runda runt bordet och låter var och en komma till tals. 
– Som ordförande ska man aldrig tillåta att hälften eller en tredjedel sitter tysta, och på så sätt ge ett tyst medgivande till beslut som man kanske inte förstår eller gillar. 

En annan metod som Gösta använt sig av i styrelsen är Gemensamma spelregler. Metoden handlar om att skapa ett samtal i styrelsen om vilka spelregler som ska råda och hur man ska närma sig dessa spelregler.

När det gäller att se över sin verksamhet tipsar Gösta om metoden Reflektera mera. Ett arbetssätt där styrelsen ställer sig frågor såsom: Gör vi rätt saker och aktiviteter? Vad får det för konsekvenser för framtiden? Tid är en förutsättning för dessa fördjupande samtal, betonar Gösta. 
– Jag tror att en förutsättning för att en styrelse ska fatta beslut om att prioritera detta är att styrelsemedlemmarna känner att det är trevligt att vara tillsammans. Då vill man bjuda på sig själv och sin tid mer. 

Har du något råd till andra föreningar om hur man kan börja i liten skala? 
– Det handlar om att sätta sig ner och prata om vad man vill med arbetet. Ta gärna hjälp av olika verktyg. ABF har material, sen ser det olika ut i landet om det finns personal som kan hjälpa till, men det är värt att fråga. Vi bidrar också gärna med våra erfarenheter, säger Gösta.

Kontakt Gösta Svensson:
gosta.ringsegard@telia.com


Sätta mål för föreningen, steg för steg  (källa ABF)

1) Formulera föreningens vision utifrån föreningens idé
2) Analysera föreningens behov och förutsättningar
3) Bestämma de mål föreningen vill uppnå
4) Göra en verksamhetsplan
5) Ta fram de resurser som krävs för att genomföra verksamheten6) Planera hur utvärderingen ska gå till

Lästips: ”Från idéburen till idébärande – styrelseutveckling”, ABF. Går att beställa från ABF:s webbutik

 

Texten har varit publicerad i nyhetsbrev 6 i SocialQrage

Läs hela nyhetsbrevet här