RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Bättre rekrytering tillsammans

2014-02-17 Mikael Skaghammar, RFS projektledare RättssäkerhetsprojektetPå vissa håll kämpar både myndigheter och RFS lokalföreningar med att hitta engagerade frivilligarbetare. Samtidigt finns det gott om dem på andra håll. Vad är då receptet?

Samarbete över myndighetsgränserna och med de frivilliga är en metod som RFS sett fungerar i Rättssäkerhetsprojektet. Förra året träffades fyra team från fyra kommuner för att förbättra stödet till frivilligarbetaren.
– I projektet har vi kunnat se att processen blir mer effektiv när kommuner, myndigheter och föreningar samarbetar kring de lagreglerade frivilliguppdragen. Det kan i sin tur leda till att tillgången på frivilliga ökar. Det blir en vinst för alla, inte minst för brukaren som ska få stödet, säger Mikael Skaghammar, RFS projektledare.


Projektet har identifierat flera utvecklingsområden: rekrytering, uppmuntran, utbildning/kompetensstöd, mål/uppföljning. Alla områden hänger samman. Om till exempel uppdragstagaren känner sig uppmuntrad och bekräftad i sitt uppdrag är sannolikheten för att han/hon vill ta nya uppdrag större.


– Det handlar om att ta tillvara på den lust och vilja som finns hos medborgare att göra en insats för en medmänniska, säger Mikael.
Projektets utvecklingsområden kommer att belysas i fyra av årets nyhetsbrev i Social Qrage. Denna gång är temat rekrytering.

Fakta

  • Syftet med RFS Rättssäkerhetsprojekt är att förbättra stödet till frivilligarbetare, för att brukare ska få rättssäkra insatser av högre kvalitet.
  • Modellkommunerna är Jönköping, Nacka, Nyköping och Örebro.
  • Varje team består av två socialsekreterare (SoL och LSS), en frivårdsinspektör, en handläggare från patientnämnden, en från överförmyndarnämnden samt uppdragstagare från RFS lokalförening.
  • RFS tar under våren 2014 fram en metodbok för att sprida arbetssättet i landets kommuner.

Läs även artikeln "Det handlar om att ta hand om frivilligarbetarna"

Ladda ner hela nyhetsbrevet som pdf här

Läs mer om Rättssäkerhetsprojektet