RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Överförmyndare om att tydliggöra mål med insatsen

2014-11-27 RFS ringde upp Ann-Catrin Svantes Ohlson, kanslichef vid överförmyndarkansliet i Örebro för att fråga hur en överförmyndare arbetar med mål och uppföljning.  

Kan en handläggare från överförmyndarkansliet vara med när gode mannen/förvaltaren och huvudmannen träffas första gången, för att tydliggöra målen med insatsen?
– Nej, inte på det sättet. Vårt uppdrag är att utöva tillsyn över gode män och förvaltare, säger Ann-Catrin Svantes Ohlson.

Gode mannen har därmed ansvar att själv informera huvudmannen om sin roll och syftet med insatsen. Överförmyndaren har å sin sida en skyldighet att informera och utbilda gode män om vad som ingår och inte i uppdraget, förklarar Ann-Catrin.

Dessutom har den verksamhet som uppmärksammar att en person har behov av en god man ett första ansvar att informera den enskilde om vad insatsen innebär. Det kan till exempel vara socialtjänsten eller boendepersonal. 
– Ofta finns det orealistiska förväntningar på vad en god man ska göra. Om till exempel en huvudman klagar på att den inte får pengar från gode mannen kan det bero på att det helt enkelt inte finns pengar, och då finns det ingen i hela världen som kan leva upp till förväntningarna, säger Ann-Catrin.

För att öka kunskapen om vilken hjälp en god man eller förvaltare kan ge är det viktigt för överförmyndarkansliet i Örebro att informera personal i de verksamheter som möter personerna som har insatserna.

Ett sätt att följa upp att målet med insatsen följs är att arbeta via klagomålshanteringen, berättar Ann-Catrin. Om någon är missnöjd med en god man brukar överförmyndarkansliet uppmuntra till att kontakta gode mannen och framföra det muntligt, men även att göra ett skriftligt klagomål till kansliet. Då sänder överförmyndarkansliet en kopia på  klagomålet till den gode mannen som får möjlighet att bemöta det. 
– Det hjälper oss i vår tillsyn och ger oss en chans att ställa till rätta om något är fel, säger hon.

Årsredovisningen som alla gode män och förvaltare ska lämna in är en annan form av uppföljning. Ann-Catrin berättar att uppföljningen i form av kontroller i belastningsregistret kommer att öka. Inom kort väntas nämnden fatta beslut om årliga registerkontroller även vid pågående uppdrag, inte bara vid nya som idag. 
– Vi har också sagt att vi ska följa upp introduktionsutbildningen med ett telefonsamtal. Det har varit svårt att få till kontinuerligt, men det finns en vilja till det framöver, berättar Ann-Catrin.

Texten är publicerad i RFS nyhetsbrev 6 2014

Läs hela nyhetsbrevet här