RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Ny ombudsman inom kriminalvårdsområdet

2014-09-05 Jenny Eltell heter RFS nya vikarierande ombudsman inom kriminalvårdsområdet. Jenny Eltell

Jenny är beteendevetare med en fil.kand i psykologi, inriktning på kriminologi. Hon har arbetat på anstalt och kommer senast från frivården där hon arbetat med kvinnor och lekmannaövervakarfrågor. 

Varför vill du arbeta hos RFS?
– Frivilliga samhällsarbetare har en viktig roll i samhället och utgör ett stort stöd för kriminalvårdens klienter. Det är viktigt att lekmannaövervakarna får stöd och utbildning för att kunna göra en bra och rättssäker insats och där kan jag vara behjälplig. Jag vill även finnas till hands som samarbetspart för Kriminalvården och hoppas kunna påverka frivårdens syn på de frivilligas insatser.

Hur kan RFS medlemmar få hjälp av dig?
– Enskilda medlemmar kan få råd och jag kan även vara behjälplig i kontakten med Kriminalvården. Lokalföreningarna kan bolla idéer kring utbildningsupplägg med mig och jag kan även komma och berätta om aktuella frågor. 

Kan kriminalvårdare kontakta dig?
– Ja, om de har frågor om RFS verksamhet, men också om de vill få tips och idéer på hur de kan ge bra stöd till frivilligarbetare.

Berätta lite om kommande aktiviteter?
– I oktober arrangerar RFS adhd-konferens i Göteborg tillsammans med Attention fri. I november är det besöksgruppskonferens i Södertälje. Sedan har Kriminalvårdens generaldirektör bjudit in RFS och andra ideella föreningar som fått statsbidrag 2014 till ett samråd i oktober.


Kontaktuppgifter:
Jenny Eltell, vikarierande ombudsman inom kriminalvårdsområdet
E-post: jenny.eltell@rfs.se
Tel: 08-556 068 33, mobil: 070-723 99 00