RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nu är metodboken klar

Metodbok framsida2014-09-26 Nu är metodbok och slutrapport från Rättssäkerhetsprojektet klar. Här finns tips på hur man lokalt kan samarbeta kring frivilliguppdragen för att öka kvaliteten i insatserna.

I metodboken har RFS samlat erfarenheterna från Rättssäkerhetsprojektet som finansierats av arvsfonden. I projektet har team från fyra modellkommuner med representanter från socialtjänst, frivård, patientnämnd, överförmyndare och RFS lokalföreningar träffats för att tillsammans förbättra stödet till de frivilliga. RFS förhoppning är nu att fler kommuner ska inspireras att pröva på detta arbetssätt. Metodboken kan ses som en självinstruerande hjälpreda. 

Projektets slutrapport ”Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag” kan användas som ett komplement till metodboken för en mer utförlig beskrivning av projektet. Alla berörda myndigheter och RFS lokalföreningar kommer att få ett exemplar sänt per post. 

Beställ eller ladda ner metodbok och slutrapport här