RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Malmö stad samordnar frivilliga

2014-09-01 Hösten 2013 bildade Malmö stad en samordningsgrupp kring frivilliginsatserna i förvaltningen för att utveckla arbetet tillsammans.

Sex personer som ansvarar för frivilliginsatser såsom kontaktpersoner, god man, särskilt förordnad vårdnadshavare, familjehem och ungdomstjänst har träffats för att utveckla arbetet och lära av varandra. Per Voll berättar att gruppen träffats varannan månad för att utveckla ett samarbete och en gemensam plattform.

- Den största vinsten i arbetet så långt har varit att slussa intresserade frivilligarbetare till ”rätt” uppdrag via webbportal och informationsblad. Vissa verksamheter har haft ett överskott på frivilligarbetare och andra ett underskott. Kort sagt har det blivit mycket en win-win situation, säger Per Voll. 

Gruppen vill fortsätta samarbetet efter sommaren, kanske med gemensamma utbildningsinsatser.

Vi undersöker nu om det finns en politisk vilja att avsätta ekonomiska medel till vårt arbete.

Fakta: Läs vilka frivilliguppdrag som omfattas av samarbetet här: www.malmo.se/frivillig

Läs intervjun med Per Voll, kurator/samordnare för kontaktpersoner enligt LSS i Malmö stad