RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lokalföreningar uppmanas att öppna upp


Bild från RFS årsmöte maj 20142014-05-27 Vid RFS konferens 10 maj beskrevs vinsterna med Rättssäkerhetsprojektets arbetssätt och Agneta Zedell uppmanade alla lokalföreningar att öppna upp för alla uppdrag. Vid årsmötet 11 maj beslutades om några stadgeändringar, bland annat att föreningarnas namn ska utgöras av ett geografiskt område med tillägg av frivilliga samhällsarbetare.

RFS har i projektet utmanat frivården, socialtjänsten, patientnämnden och överförmyndaren att tänka över myndighetsgränserna för att gemensamt utveckla stödet till frivilligarbetare. Målet är att brukaren ska få en insats med ökad kvalitet. Nu utmanar RFS även sina medlemsföreningar att öppna upp för alla lagreglerade frivilliguppdrag som finns inom förbundet. 

– RFS har väckt ett intresse för att arbeta på det här sättet i många kommuner. Det blir då tokigt om vi bara står för mångfalden centralt och inte lokalt. Det är en överlevnadsfråga för förbundet och föreningarna, säger Agneta Zedell, RFS förbundssekreterare, till alla konferensdeltagare.

Även föreningarna har mycket att vinna på det. Antal personer som kan engagera sig i styrelsearbetet ökar vilket kan skapa en förening med större kraft som röstbärare och opinionsbildare. Många föreläsningar och utbildningar kan samordnas eftersom det finns en gemensam kärna i frivilliguppdragen. För specifika frågor kopplade till uppdragen kan det naturligtvis anordnas särskilda träffar och utbildningar.

Årsmötesbeslut

Vid årsmötet 11 maj beslutades om några förändringar av stadgarna. Bland annat har formuleringen i målparagrafen och beskrivningen av vad som menas med en frivillig samhällsarbetare gjorts mer tidsenliga. Dessutom står det nu i stadgarna att en förening som är ansluten till RFS ska ha ett namn som utgörs av ett geografiskt område med tillägg av frivilliga samhällsarbetare, till exempel Värmlands frivilliga samhällsarbetare. Mer information om detta kommer sändas ut till lokalföreningarna.

Gösta Eklund, Lunds godmansförening, yrkade tillägg av RFS verksamhetsinriktning de kommande tre åren, vilket antogs av stämman. Tillägget är att RFS ges i uppdrag att formulera underlag, som stöd och stimulans till lokalföreningarna över hela landet, att aktivt uppvakta sina respektive överförmyndarnämnd med krav på en total översyn och nyskrivning av Föräldrabalken. Förbundets etiska riktlinjer kallas numera värdegrund. Innehållet i värdegrunden är densamma, men formuleringarna har ändrats lite. 

Dela av er med erfarenheter av öppna föreningar

Mer information om att öppna upp lokalföreningar får du via RFS kansli. Ni som kommer från föreningar som representerar alla eller flera av de frivilliguppdrag som finns inom förbundet, dela gärna med er av era erfarenheter kring hur en sådan förening kan organiseras i godmansforumet på hemsidan

 

Läs stadgarna här

Läs RFS värdegrund här

 

Ledaren är publicerad i RFS nyhetsbrev 3 i Social Qrage