RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kurs som inkörsport till frivilliguppdrag

Ingrid Pineiro, Sixten Eriksson och Christina Hedlöf2014-08-27 Via annons i lokaltidningen lockar Frisam Uppsala intresserade medborgare till en grundkurs om frivilligt samhällsarbete. 

Ungefär tjugo deltagare brukar gå kursen som vanligtvis hålls en gång per termin. Vid åtta träffar får de en introduktion till vad det innebär att vara frivillig samhällsarbetare. Tjänstemän från socialtjänsten, frivården, överförmyndarkontoret samt patientnämnden kommer till varsin träff för att berätta om ”sina” frivilliguppdrag och svara på frågor. Även en polis och en advokat bjuds in för att berätta utifrån sina respektive perspektiv.

Till hösten kommer kursplanen att kompletteras med delar ur RFS uppdaterade studiematerial, bland annat avsnittet om RFS värdegrund och diskussionsfrågorna.
– Detta är vårt flaggskepp. Grundkursen ger föreningen nya medlemmar och bra kontakter med myndigheterna. Även om den viktigaste anledningen till att vi göra detta är att vi vill minska utslagningen i samhället och vill gå trygga på gatorna själva. Kan vi då få mycket folk som kan ta sig an de som står på gränsen och vacklar och tillsammans med myndigheterna dämpa deras återfall eller till och med få dem på rätt kurs, då har vi gjort en fantastisk insats, säger Sixten Eriksson, som tillsammans med Christina Hedlöf leder kursen.   

Kursdeltagarna brukar vara en blandad skara med olika förkunskaper. Det gemensamma är ett intresse för människor och en vilja att göra en insats för en annan människa. 
– Det har blivit fler och fler invandrare som deltar i kursen och som vill lära sig mer om samhället och vilka stödformer som finns. Det är vi väldigt tacksamma för. De har språk- och kulturkompetens som är värdefull under kursens gång, och som är väldigt viktig att få in i vår besöksgrupp på häktet, säger Ingrid Pineiro, Frisam Uppsalas nya ordförande.

Om deltagarna efter kursen är intresserad av att ta ett uppdrag fyller de i en intresseanmälan som föreningen skickar till berörd myndighet. En uppskattad service till myndigheterna. Sixten berättar att en del tycker att de får vänta för länge på att få sitt första uppdrag. När det handlar om kontaktpersoner är det ofta matchningen som tar tid. Särskilt socialtjänsten uttrycker att de behöver fler yngre kontaktpersoner. För att möta behovet filar Ingrid och Sixten på en ansökan om sponsorpengar för att kunna göra en grundkurs med mer ”ungdomsstuk” till våren. 

Att det ska vara trevligt att komma till kursen är något som både Christina och Sixten månar om. De står i dörren och hälsar välkommen och fixar alltid kaffe och köper bröd och pålägg. Så brukar det också bli mycket skratt och bra stämning.
– Skriv gärna att det här är vårt fredsprojekt. Jag tror på att grunden för ett tryggt samhälle är att vi lär känna varandra, vill varandra väl och vill ställa upp för varandra, säger Ingrid. 

Texten är publicerad i RFS nyhetsbrev 4 2014

Läs hela nyhetsbrevet som pdf här