RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Individens drivkraft nyckeln till uppmuntran

Marita Klasson, utbildare Volontärbyrån2014-04-08 För att kunna uppmuntra den frivilliges engagemang på ett bra sätt behöver man förstå vad som motiverar henne eller honom.

– Att arbeta uppmuntrande med volontärer är ett återkommande arbete som aldrig tar slut, oavsett om det handlar om att bara säga tack, eller mer planerade aktiviteter. Det kan kännas övermäktigt när man har tiotusen andra saker på skrivbordet, men det ger frukt i längden, berättar Marita Klasson, utbildare vid Volontärbyrån, som är en del av Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Även om de lagreglerade frivilliguppdragen som RFS organiserar i mycket skiljer sig från de volontäruppdrag som Volontärbyrån förmedlar, så finns det likheter i själva engagemanget.  

För en organisation som är beroende av frivilligarbetare finns det enligt Marita Klasson en nyckel till att uppmuntra den frivillige på rätt sätt. Det handlar om att förstå individens motivation och inre drivkraft. Redan vid rekryteringen av den frivillige är det därför viktigt att fråga varför denne vill engagera sig och vad hon/han vill få ut av sitt engagemang. För när man vet det, kan man uppmuntra på rätt sätt och på sikt få denna att stanna kvar i organisationen. Men många missar den frågan.

– När rekryteringen är gjord så kan det vara lätt att känna att nu är jobbet klart, men så är det inte. Det är då själva jobbet börjar. Att skapa ett gemensamt mål och att se, höra och bekräfta den frivillige.

I Volontärbarometern undersöks volontärernas motiv för sitt engagemang. Många uppger att de engagerar sig för att de vill utvecklas som personer. Om utveckling är drivkraften kan utbildning var ett sätt att motivera och uppmuntra. Många uppger också att de engagerar sig för att göra nytta för andra. För att möta den drivkraften behöver den frivillige känna sig delaktig, förstå syftet med sin insats och sin roll. Dessutom är det viktigt att ge återkoppling kring vad hennes/hans insats bidragit till.

Volontärbarometern visar också att anledningen till att man stannar kvar som frivillig inte nödvändigtvis behöver vara samma som gjorde att man började engagera sig. Till exempel uppger många som svar på frågan vad de får ut av att vara volontär att de har roligt, lär känna nya människor och mår bättre som människa. Det var däremot inte anledningen till att de valde att engagera sig från början. Därför är det viktigt att inte glömma bort att fråga dem som redan har uppdrag: ”Vad kan vi göra för att få dig att stanna kvar?”.

Marita Klasson är tydlig med att det inte finns någon genväg i arbetet med frivilliga. Det kostar i både tid, ambition och resurser.

– Om organisationen tar in 100 nya frivilliga och har skyhöga ambitioner men inte har tid för handledning, rekrytering och uppmuntran så kommer det att spricka. Då hamnar man i ett ekorrhjul och så måste man snart rekrytera ytterligare 100. Då är det ett organisatoriskt problem, felet ligger inte hos de frivilliga.

Det finns många olika sätt att ge uppmuntran. Marita berättar att en del av de organisationer som vänder sig till Volontärbyrån erbjuder utbildning, en del har årlig fest eller julmiddag. Ett annat sätt är att intervjua redan engagerade frivilliga och lyfta fram dem som förebilder.

– Jag tror att man måste ha en kombination av flera sätt att visa uppmuntran och uppskattning, säger Marita.

Även språk och ton har betydelse i samtal och utskick. Marita tror att myndigheter ska försöka undvika myndighetsspråk om de vill trigga igång frivilligengagemanget. Istället för att använda tvingande ord kanske de kan säga eller skriva: ”Vi vill att du ska göra så här, för att…”.

– Jag tror stenhårt på lagom struktur för att balansera glädje och engagemang. Man vill inte skrämma bort de frivilliga, men upplägget får inte heller släppas för löst, avslutar Marita.

Fakta:

  • Volontärbyrån förmedlar kontakt mellan volontärer och ideella organisationer på sin hemsida och erbjuder olika former av stöd och utbildning till volontärsamordnare.
  • Drivs av Forum - idéburna organisationer med social inriktning.
  • Läs mer om drivkrafter i Volontärbyråns utbildningsmaterial Drivkrafter, finns att ladda ner på hemsidan http://www.volontarbyran.org/for-organisationer/kunskapsbanken/

Ladda ner RFS nyhetsbrev nr 2 2014 som pdf här