RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hur gör vi medmänsklighet?

Två händer håller i varandra2014-11-24 Mål och uppföljning är temat i RFS senaste nyhetsbrev. Att sätta tydliga mål med en frivilliginsats uppskattas av både frivilligarbetaren och brukaren. 

När myndigheter i Rättssäkerhetsprojektets kartläggning angav syfte och mål med de lagreglerade frivilliguppdragen lyftes olika begrepp som kan sammanfattas med medmänsklighet. Om uppdragets mål är att vara medmänniska, att skapa en bra kontakt med brukaren, att vara en kompis, så behöver detta brytas ner till mål som är möjliga att följa upp. Brukaren har rätt att få veta att denna har fått det som var avsett.

Under projektet har de frivilliga ofta lyft fram att de vill ha förväntningar på sig från myndigheten, men också från brukaren. Så att ange mål kan också ses som en förväntan på att något ska, och inte minst kan, uppfyllas.

Läs hela nyhetsbrevet här