RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Frisam Z-län: ”Vi lär av varandra”

Carina Burman2014-08-26 Frivilliga samhällsarbetare Z-län i Jämtland är en förening som välkomnar alla lagreglerade frivilliguppdrag. Det fungerar bra, tycker Carin Burman, föreningens kassör och själv god man.

– Uppdragen går lite i varandra. Till exempel kan jag som god man behöva ta reda på hur en huvudman ska göra för att ansöka om kontaktperson och den som är lekmannaövervakare kan ha en klient som är i behov av god man. Att vi finns in samma förening gör att vi lär av varandra och inte bara blir så inkörda på vårt eget, berättar Carin Burman.

Carin berättar att målsättningen är att alla uppdragen ska vara representerade i styrelsen. På styrelsemötena finns uppdragsgrupperna som en stående punkt på dagordningen, då den ansvariga redovisar vad som hänt på området. Under terminerna bjuds alla medlemmar in till träffar en gång i månaden. Möten som framförallt syftar till erfarenhetsutbyten. Sedan tre år uppmärksammas frivilligdagen den 5 december genom öppet hus i föreningens lokaler. Ett av åren bjöds en föreläsare in och tanken är att fortsätta bjuda in föreläsare som intresserar alla uppdragstagare.

Senaste tiden har ändå mest fokus hamnat på gode männen eftersom dessa medlemmar i nuläget är flest och då föreningen i samarbete med ABF och kommunen erbjuder en utbildning för den gruppen. Kommunen bidrar med cirka hälften av kursavgiften. Det är Carin Burman som tagit fram och driver kursen som omfattar åtta träffar. Under kursen följer deltagarna ett fingerat fall under ett år, samt gör avstickare till annat som en god man har nytta  av. Dessutom ordnas några träffar inför den årliga årsräkningen som alla gode män ska lämna.
– Eftersom många gode män sitter ensamma med sina frågor har vi en viktig funktion att fylla för dem, säger Carin.

Framöver vill styrelsen stärka sitt arbete även inom de andra uppdragsområdena. 
– Till hösten ska vi börja planera för vad vi kan göra för dem som har uppdrag inom frivården och vad vi kan göra för att de ska bli medlemmar hos oss. Vi vill vara väl förberedda när frivården bjuder in föreningen till sitt årliga träff för lekmannaövervakare.Föreningen ska också förbättra medlemsregistret för att tydligare kunna rikta information och inbjudningar till de olika uppdragsgrupperna.

Texten är publicerad i RFS nyhetsbrev 4 2014


Läs hela nyhetsbrevet som pdf här