RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Forskare tror på värdet av frivilliginsatser

Lars Svedberg2014-12-01 Med anledning av den kommande frivilligdagen 5 december ringde RFS upp Lars Svedberg, professor i socialvetenskap vid Ersta Sköndals högskola.

Närmare hälften av svenskarna utför ideella insatser i någon form, visade en studie av Lars Svedberg och hans kollegor år 2009. Till våren presenterar de ny statistik kring medborgarnas ideella insatser. 

Går det att säga någonting redan nu om hur trenden ser ut?
– Vi kan se att det inte har skett några dramatiska förändringar vare sig uppåt eller nedåt, berättar Lars Svedberg.

De lagreglerade frivilliguppdragen är unika internationellt sett, eller hur?
– Ja, och de är en fantastisk tradition som har svårt att överleva i en sådan här tid när allt som väcker respekt och efterfrågas, särskilt i media, är professionen. Om ingen stannar upp och frågar sig vad värdet är av frivilliginsatser, riskerar man att på vägen tappa bort det medborgerliga engagemanget, klokheten och livserfarenheten som är något annat än det man läst sig till i en bok eller på någon högskola. 

Finns det en framtid för uppdragen?
– Det är självklart att det finns. Det kommer att finnas ett fortsatt motstånd, vem vet, kanske tjugo, trettio år till. Sedan kommer det att stagnera och vända. Lekmän och professionella fyller olika funktioner helt enkelt. 

Vill du sända en hälsning till alla frivilligarbetare inför internationella frivilligdagen?
– Fortsätt att ha tilltro till värdet av era insatser för de finns där, avslutar Lars.  

 

Statistik:

  • 48 procent av alla svenskar mellan 16-74 år är engagerade i ideellt arbete (dvs arbete och insatser som utförs frivilligt, oavlönat eller mot ett symboliskt arvode)
  • I genomsnitt ägnar en ideellt aktiv 16 timmar per månad åt frivilliga insatser.
  • 86 procent av alla 16-84 åringar är medlemmar i en förening.

Källa: ”Svenskarnas engagemang är större än någonsin”, Svedberg, Lars m.fl, 2010. Ladda ner studien som pdf här


Texten är publicerad i RFS nyhetsbrev 6

Läs hela nyhetsbrevet här