RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Föreningsträffar som lyfter det positiva

Ulla-Britt Theander2014-04-10 Även föreningen kan ha en roll i att ge uppdragstagare uppmuntran och uppskattning. Läs om två medlemmars erfarenheter av uppmuntran, både i de egna uppdragen och inom föreningen.  

Hur får du uppmuntran i dina uppdrag som frivillig samhällsarbetare?
Ulla-Britt Theander, sekreterare i Norra Älvsborgs förening för frivilliga samhällsarbetare, Näffs:
– Jag upplever att frivårdsinspektören uttrycker att min insats är betydelsefull vid de trepartsträffar vi har på frivården. Däremot känns det generellt som om frivårdens intresse för lekmannaövervakare är mindre idag, även för föreningen. Tidigare hade frivården regelbundet träffar för alla lekmannaövervakare. Det var uppmuntrande och ett bra sätt att träffa personalen och andra lekmannaövervakare.
– Sedan är det nästan alltid så att man känner uppskattning från klienten. Det märks genom att man får deras företroende, från att de kanske varit slutna till att de börjar öppna sig och prata.

Peter KromnowPeter Kromnow, ordförande för Söderåsens förvaltar- och godmansförening och ersättare i RFS förbundsstyrelse:
– Jag har funderat på det där. Det är huvudmännen som ger mig mest uppmuntran. För varje grej jag kan hjälpa mina huvudmän med så blir jag delaktig i deras glädje. Sedan är det också så att jag upplever att jag i mina uppdrag bygger på min kunskapsbank. Indirekt känner jag uppmuntran från överförmyndaren. Jag tillfrågas ofta om särskilt svåra uppdrag och en av överförmyndarna tipsar andra gode män om att kontakta mig, om de kört fast. Det känns bra, och är en bekräftelse på att jag gör något bra. I övrigt finns ingen uttalad eller planerad uppmuntran från överförmyndare. Det vore bra om överförmyndaren gjorde mer sådant.

Känner man sig uppmuntrad av att delta vid föreningens styrelsemöten?
Ulla-Britt: – Jag är med i styrelsen och det känns väldigt meningsfullt. Jag känner mig uppskattad av de andra i styrelsen. Det är inte så att vi sitter och klappar varandras ryggar hela tiden, men klimatet gör att det känns så. Vi brukar alltid börja styrelsemöten med att fika och ha lite uppsluppet prat om allt möjligt.

Peter: – Vid vår förenings styrelsemöten brukar det vara en god stämning och skämtas mycket.

Hur kan man göra för att föreningsmöten ska ge energi och inte ta energi?
Ulla-Britt: – Vår ambition är att skapa aktiviteter som ska kännas intressanta för medlemmarna. Årligen ordnar vi en upptaktsträff i augusti och en grötfest i december, gärna på ett trevligt ställe. Ofta bjuder vi in en gäst som berättar om ett relevant ämne. Det som drar mest är grötfesten som sedan gammalt är poppis.

Peter: – För mig är det viktigt att försöka lyfta det positiva. Även om det blir en konflikt kan det leda till något positivt på sikt och man kan växa i det. Som ny ordförande i vår förening har jag tankar kring hur jag vill utveckla vår förening på det sättet. En form av uppmuntran för medlemmar, även om den inte är personligt riktad, kan vara att skapa intressanta träffar med specialinriktning, dit spännande föreläsare bjuds in.

Ladda ner RFS nyhetsbrev nr 2 2014 som pdf här

Tipsa gärna RFS kansli om ämnen kring föreningsutveckling som kan lyftas i kommande nyhetsbrevet!