RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

”Det handlar om att ta hand om frivilligarbetarna”

2014-02-17 Att gå samman över myndighetsgränser när frivilliga ska rekryteras har visat sig framgångsrikt i RFS rättssäkerhetsprojekt. Genom att hänvisa frivilligarbetare till varandra har teamen plötsligt tillgång till fler frivilliga.

Genom samarbetet i teamen har de olika aktörerna lärt känna varandras verksamheter. När till exempel en intresserad frivillig kontaktat överförmyndaren, men den frivillige inte passat för att bli just god man har överförmyndaren kunnat hänvisa vidare till de andra myndigheterna.
I teamen har myndigheterna också ”bytt” frivilliga med varandra. I Nyköping upptäckte teamet att de tillsammans har nästan 1 000 frivilliga tillsammans. Att matcha brukare med uppdragstagare är betydligt enklare om myndigheten har en större bank av frivilliga.


I Örebro prövade teamet att rekrytera tillsammans: lokalförening, socialtjänst, överförmyndare, frivård och patientnämnd. De tog fram gemensam information och ställde ut i en galleria, vilket även uppmärksammades i lokalradion.
– Genom att gå ihop på detta sätt får man ett större genomslag. Att föreningarna finns med gör att medborgare som är nyfikna kan vända sig direkt till dem som har frivilliguppdrag och ställa frågor, berättar Mikael Skaghammar.

Det handlar också om att ta hand om de frivilligarbetare man redan har, säger Tina Kempe i Nyköpingsteamet, från Social omsorg i Nyköpings kommun. Hennes erfarenhet är att det inte alltid är lönt att annonsera för att rekrytera nya frivilliga samhällsarbetare.
– När man går ut med annons skapar det ett merarbete, eftersom du måste avsätta mycket tid till att ta hand om de som söker. De bästa rekryterarna och ambassadörerna är frivilligarbetarna själva, säger Tina Kempe.

Föreningens roll i rekryteringen är också viktig. Mikael Skaghammar tror att föreningarna kan bli ännu tydligare aktör i samband med rekrytering.
– Om en myndighet har behov av uppdragstagare skulle föreningen kunna hjälpa till med att föreslå en frivilligarbetare som matchar behovet, mot någon form av kompensation, till exempel ekonomiskt stöd, säger Mikael.

Utvecklingsområdena i RFS rättssäkerhetsprojekt
• Rekrytering
• Uppmuntran
• Utbildning/kompetensstöd
• Mål och uppföljning

Utvecklingsområdena kommer att lyftas under året i RFS nyhetsbrev i SocialQrage.