RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Att vårda sina frivilliga ger vinst tillbaka

Elisabeth Petersson och Anne Johansson2014-04-11 Det vardagliga samtalet kan vara den viktigaste formen av uppmuntran till frivilligarbetare, tror Anne Johansson, vid frivården i Nyköping.

Hos frivården i Nyköping har hela 70-80 procent av klienterna en lekmannaövervakare. Så är frågan också prioriterad på hela arbetsplatsen.

– Vi har en medveten strategi att arbeta med lekmän. En förutsättning är att personalen verkligen tror på insatsen, och här upplever jag att alla ser vinsten av lekmannaövervakarna, berättar Elisabeth Petersson, kriminalvårdsinspektör.

Att ta sig tiden att reflektera kring uppmuntran till lekmannaövervakare är kanske däremot inget som görs dagligen. Frivårdsinspektören Anne Johansson berättar att hon inför intervjun tog med sig RFS frågor till kollegorna.

– Vi funderade tillsammans, hur gör vi egentligen? Det första är ju uppmuntran från frivårdsinspektören till lekmannaövervakaren, som är jätteviktig för att man som lekman ska orka med ett uppdrag; kanske få ny energi eller stöd i ett svårt ärende.

Frivården Nyköping erbjuder även en grundkurs om fyra träffar för lekmannaövervakare. Två gånger per år ordnas temakvällar med smörgåstårta. Då bjuds alla in, även de som inte har uppdrag, och ofta kommer runt 50 personer. Ibland bjuds intressanta föreläsare in.

– Både kursen och temakvällarna är viktiga för att lekmannaövervakare ska känna att deras insats är viktig och att de får känna att de tillhör ett sammanhang, berättar Anne.

En temakväll hade rubriken ”att skryta”. Då delades lekmannaövervakarna in i smågrupper då de fick skryta för varandra om ett ärende som fungerat väl, som inspiration för andra.

För att ha en bra dialog med lekmannaövervakaren och undvika missförstånd är det viktigt att redan från början reda ut rollerna. Anne berättar att det är självklart för frivårdsinspektörerna att vara tillgängliga för akut rådgivning.

– Ringer någon av lekmannaövervakarna tar vi oss tid att prata. Jag tänker aldrig att oj vilken tid det tar, utan snarare vilken hjälp de är för oss, säger Anne.

Elisabeth och Anne tycker att tiden de investerar i att handleda sina lekmannaövervakare ger mycket tillbaka.

– Ju mer stöd vi kan ge desto mer energi har lekmannaövervakaren att gå tillbaka till klienten och vara ännu tydligare, eller strukturera upp vad det än må vara. Det kommer klienten till godo, säger Anne.

Arbetet Frivården Nyköping lägger ned på att ta hand om sina lekmannaövervakare gör också att de inte behövt lägga tid på stora rekryteringssatsningar.

Ladda ner RFS nyhetsbrev nr 2 2014 som pdf här