RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Anna Kinch vill ha dialog med medlemmarna

Anna Kinch, sekreterare i Hallands godmans- och förvaltarföreningUnder 2014 kommer RFS kansli att fokusera arbetet kring föreningsutveckling.  Här kan vi läsa vad Anna Kinch, sekreterare i Hallands godmans- och förvaltarförening, tänker kring medlemskommunikation.


I föreningens senaste medlemsbrev skriver ni att styrelsen vill förbättra kommunikationen med medlemmarna. Berätta mer!
- En dialog med medlemmarna är en förutsättning för att vi i styrelsen ska veta vad medlemmarna har för behov. För att nå ut vill vi vara breda i vår kommunikation. Ingenting slår det fysiska mötet, det vet vi alla, men samtidigt är det svårt för många att prioritera att komma på möten. Av våra cirka 300 medlemmar kommer i bästa fall 20 personer till de möten vi arrangerar. För att nå dem som inte kommer har vi börjat mejla ut ett medlemsbrev som ska komma ut två, tre gånger per år. Där beskriver vi kortfattat vad som är på gång i föreningen och förbundet samt att styrelsen har möjlighet att kommentera nyheter som berör våra medlemmar. Sedan har vi hemsidan som vi underhåller med stöd från RFS kansli. Vissa utskick görs även med post, till exempel kallelser och handlingar till årsmötet.

Vad betyder medlemskommunikation för dig?
- Ordet kommunikation är ett bättre ord än information, som för mig är mer envägskommunikation. Kommunikation signalerar att det ska vara en dialog med medlemmarna. Det gäller för oss i styrelsen att vara lyhörda så att medlemmarna faktiskt känner att vi fångar upp och testar de förslag som kommer.

Gör ni någon rundringning till medlemmar?
- Vi har diskuterat det, men det är ett stort arbete som förpliktigar och som vi inte riktigt känner oss rustade för i dagsläget. Däremot har några styrelsekollegor ringt runt till nästa 100 uppdragstagare för att värva nya medlemmar. Nästan hälften av dem har visat intresse.

Hur välkomnar ni nya medlemmar?
- Den som visar intresse för att gå med i vår förening får en litet informationskitt av vår kassör som innehåller en checklista för gode män, vår informationsfolder och RFS folder. Det gäller att fånga upp intresset snabbt, för då ökar möjligheten att personen tar steget och betalar in medlemsavgiften. Här är samarbetet i styrelsen viktigt, att vi är flera som kan bidra med olika saker.

Vad får du inspiration och goda idéer för medlemskommunikation?
- Merparten av det jag gör bygger på erfarenheter från mitt tidigare yrkesliv då jag var chef och det var viktigt med en dialog med medarbetare och kunder. Sedan får jag inspiration av mina kollegor i styrelsen och så läser jag mycket och uppdaterar mig på vad som händer i samhället.

Vill du tillägga något?
- Jag tror att vi kan bli ännu bättre på att bjuda in oss till olika möten, hos myndigheter och andra föreningar, till exempel inom handikapprörelsen, för att berätta om föreningen och hur vi gode män kan bidra. Hösten 2013 arrangerade vi ett seminarium om RFS rättssäkerhetsprojekt där vi bjöd in representanter från de olika myndigheterna som förordnar lagreglerade frivilliguppdrag. Det blev mycket positivt och skapade en intressant dialog som vi vill spinna vidare på.

Se ett exempel på medlemsbrev på Hallands godmans- och förvaltarförenings hemsida

Fokus föreningsutveckling:  I årets nyhetsbrevet i SocialQrage kommer medlemmar intervjuas om frågor som rör föreningsutveckling. Tipsa gärna RFS kansli om andra ämnen kring föreningsutveckling som kan lyftas i nyhetsbrevet!