RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

RFS vill säkra framtidens frivilliga samhällsarbetare

Gunilla Sundblad2014-10-14 RFS har sökt medel från Allmänna arvsfonden för att fortsätta sprida Rättssäkerhetsprojektets arbetssätt och synliggöra uppdragen på nätet. 

RFS ser att de lagreglerade frivilliguppdragen riskerar att utarmas om de inte växer fram en ny generation som vill ta uppdrag. RFS tror att ett sätt att locka fler och nya uppdragstagare är att samarbeta så som beskrivs i Rättssäkerhetsprojektets metodbok. 
– Vi har mötts av idel positiva kommentarer och ett gehör från myndigheterna som tyder på att behoven är stora. Ingen har tidigare lyft dessa frivilliguppdrag på detta övergripande och metodiska sätt, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare.

I ett nytt projekt vill RFS därför testa metodmaterialet i fyra pilotkommuner för att se om det fungerar självinstruerande som det är tänkt. Tillsammans med ett kommunförbund hoppas förbundet också hitta en möjlig väg för mindre kommuner att samverka.

För att metodmaterialet ska hållas levande och bli permanent verksamhet inom myndigheterna och i våra lokalföreningar vill RFS utbilda metodambassadörer i föreningarna. Ambassadörerna ska sprida kunskap om metodmaterialet och vara en länk mellan föreningens medlemmar och myndigheterna.

För att nå fler yngre uppdragstagare tror RFS också att uppdragen måste synliggöras på nätet i större utsträckning än idag. Inom projektet hoppas därför förbundet på att kunna ta fram filmer för alla uppdrag. 

Filmerna är tänkta att vara dels animerade och dels innehålla intervjuer med människor som har lagreglerade frivilliguppdrag. Filmerna ska vända sig både till de som själva behöver stöd och de som kan tänka sig ett uppdrag.Om arvsfonden beviljar ansökan är förhoppningen att starta projektet ”Framtidens frivilliga samhällsarbetare” våren 2015.

Läs hela nyhetsbrev nr 5 här