RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kunskap om psykisk livräddning sprids

Else-Marie Törnblom, Suicidprevention i väst2011-02-01: Regeringen har gett Nationell prevention­ av suicid och psykisk ohälsa­ (NASP) i uppdrag att genomföra två pilotstudier. Under 2011 ska 1 000 personer utbildas i Västra Götaland och lika många i Väster­botten.

Det självmordsförebyggande utbildnings­programmet riktas till allmänheten och till dem som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa och allvarliga självmordstankar till exempel inom äldrevården, socialtjänsten, polisen, brandkåren och skolan.

Utbildningarna­ i Västra Götaland är planerade att starta under våren 2011 och samordnas regionalt av Suicidprevention i Väst (SPIV). SPIV är ett av landets sex regionala nätverk för suicidprevention kopplade till NASP. Vilka kommuner som kommer att involveras i pilotprojektet i Västerbotten är ännu inte klart, men i Västra Götaland deltar Göteborg, Mariestad och Vänersborg.

– Bryter man benet frågar folk hur det är och kommer med blommor, men bryter man benet i själen märks det inte, därför måste vi våga störa och vara medmänniskor, säger Else-Marie Törnblom, ordförande i Suicidprevention­ i Väst.