RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Göteborgsföreningen utbildar kontaktpersoner att våga tala om självmordstankar

2011-02-01: – Socialtjänsten förväntar sig ofta att vi tar hand om kontaktpersonen och sätter honom eller henne in i rollen, säger Birgitta Ljungholm, ordförande i föreningen Göteborgs frivilliga samhällsarbetare. Hon är också anställd av Göteborgs föreningscenter och arbetar med att rekrytera och matcha kontaktpersoner till social­tjänsten i flera kommuner och stadsdelar.

– Generellt sett ligger ansvaret för detta på socialtjänsten, men det blir ofta den enskilda handläggarens uppgift. Ibland fungerar kontakten mellan socialtjänstens handläggare och kontaktpersonen väldigt bra och ibland får vi i föreningen arbeta mycket med att stötta och utbilda kontaktpersonen.

– Jag har haft en kontaktperson vars klient har gjort upprepade försök att ta sitt liv och kontaktpersonen har i nödsituationer lyckats rädda klienten. Både psykiatrin, socialtjänsten och föreningen har funnits till stöd för kontaktpersonen.
Göteborgs frivilliga samhälls­arbetare har ett nära samarbete med föreningen Suicidprevention i väst och kan ordna föreläsningar och samtal.

– Göteborgs frivilliga samhälls­arbetare erbjuder till exempel temaföreläsningar. ”Tänk om jag stör” kallar vi en föreläsning som handlar om att prata med varandra om det svåra.

– Inom Göteborgs föreningscenters kontaktpersonsverksamhet fick en grupp utvalda kontaktpersoner med uppdrag för suicidala klienter speciellt stöd i form av föreläsningar och handledning under 2010. Behovet är större, fler behöver fördjupade kunskaper och möjlighet att bearbeta upplevelser, vilket vi hoppas kunna erbjuda under 2011. Under handledningen har de möjlighet att tala fritt och till exempel diskutera om de gjort rätt eller fel och hur de skulle kunna göra nästa gång, berättar Birgitta Ljungholm.

– Vi är på väg att bli duktigare, vi börjar våga prata om det. Självmordstankar i svåra situationer är inte sjukt, men det kan vara en dödslängtan eller ett svart hål. Kompetensen ökar även inom socialtjänsten som vi samarbetar med.

– Jag ser ljust på framtiden. Det är fler som vågar ställa frågor och bli ett stöd. Det finns hopp och lösningar. Att våga prata om det är allra viktigast, summerar hon.

Birgitta Ljungholm önskar att myndigheterna — frivård, patientnämnd, socialtjänst över hela landet — satsade på att ge kompetens inom området och gav kontinuerligt stöd till sina uppdragstagare.

– Utbildningen behöver inte vara märkvärdig. Socialtjänsten, frivården och patientnämnden kan till exempel erbjuda en eftermiddagsutbildning om att öppna upp för samtalet.