RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En person var sjätte timme

2011-02-01: I Sverige genomförs cirka 1 400 *självmord varje år.  Var sjätte timme tar en människa sitt liv.

De flesta självmorden begås i hemmet.­ Många söker inte hjälp eller uppmärksammas inte i vården och får därför ingen diagnos, men den vanligaste diagnosen bland personer som tar sitt liv är någon typ av förstämnings­syndrom, till exempel depression. Den näst vanligaste typen av diagnoser är ångest och stressrelaterade stör­ningar.­**

Av den delen av befolkningen som besöker primärvården har 14 procent­ en klinisk relevant psykiatrisk problematik men av dem får bara 7 procent behandling, då främst på grund av depression.**

Sedan februari 2006 är alla vård­givare skyldiga att anmäla självmord som patienter begår i anslutning till kontakt med hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen kan på det viset bättre följa utvecklingen och ge rekommendationer till vården. Så många som 20 procent av patienterna var i slutenvård när de begick självmord.**

Det är särskilt anmärk­ningsvärt eftersom dessa patienter borde få vård som motsvarar deras risk. Minst 40 procent av alla som begått självmord hade haft kontakt med sjukvården under de fyra veckor som föregick dödsfallet. Ännu fler har sökt sig till vården men kommer bara i kontakt med primärvården och finns därför inte med i beräkningen.**

En stor del, cirka 45 procent av alla självmord, sker inom ett år efter tidigare självmordsförsök. Social­styrelsen riktar kritik mot primärvården som bland annat slarvar med att göra självmords­riskbedömningar och vårdplaner.

I Kriminalvården inträffar de flesta självmorden i häkten och i enstaka fall förekommer självmord på anstalter. På Kriminalvårdens 31 häkten vistas varje dag personer som är i riskzonen. 2007 var ett år med ovanligt många självmordsfall (13) inom Kriminalvården­, sedan dess har antalet minskat något.

De senaste åren har Kriminalvården vidtagit omfattande åtgärder för att förebygga och hindra suicid. De allra flesta försöken upptäcks och hindras. Sedan 2008 registrerar­ Kriminalvården alla avbrutna destruktivt­ självskadande handlingar eller självmordsförsök. Under 2010 registrerades 112 destruktivt självskadande handlingar eller självmordsförsök och endast tre självmord genomfördes.***

Källor:
*Dödlighetsdata från Socialstyrelsen för 2007
**”Självmord 2006-2008 anmälda enligt Lex Maria” rapport från Socialstyrelsen 2010
***  kriminalvarden.se och suicidprev.com