RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Barn och unga i riskgrupper för suicid

En ung tjejDepressioner tar sig inte samma uttryck för barn och unga som för vuxna och därför är det ofta svårare att identifiera ungdomar som är suicidbenägna. Unga personer i åldrarna 15-29 år drar sig också för att ha kontakt med vården och de har lägre förväntningar på att det finns hjälp att få.*

Självmordsbenägenheten ökar framför att bland unga flickor, och där kan man se ett samband med ökad alkoholkonsumtion. Det farliga med alkoholkonsumtionen är framför allt att den minskar impulskontrollen.

Utbilningsnivån och begåvnings­nivån har också stor betydelse för den psykiska hälsan bland unga. De högsta självmordsfrekvenserna finns bland lågutbildade. Bland pojkar som tar livet av sig är självmordsrisken högre bland de svagbegåvade. Misslyckanden i skolan och bristande självförtroende kan vara några orsaker.

Att begåvning är en riskfaktor visar bland annat Anders Tengströms studie ”Begåvning och brottslighet bland svenska män” från 2010. Hösten 2010 kom ytterligare en forsk­ningsstudie som visar på ett starkt samband mellan studieresultat och självmordsrisk. Den absolut högsta självmordsrisken finns bland ungdomar med ofullständiga betyg och riskerna är genomgående högre för pojkarna. Ungdomarna i studien var födda 1972-1981 .**

Andra vanliga varningssignaler eller orsaker till depression och därmed ökad självmordsbenägenhet bland barn och unga som nämns i Bris och Rädda Barnens rapporter är bland annat mobbning, självskadebeteende och uppgivenhetskänslor. Vill man ha stöd och råd som vuxen när det gäller barn och unga kan man vända sig till Bris vuxentelefon 077-150 50 50.

* ”Viktigt ge patient hopp om att hjälp finns att få”, www.ki.se
** Pressmeddelande 2010-10-26, www.ki.se

Foto: Stockfoto