RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Rekryteringen måste professionaliseras

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2016-10-19 

I måndagens inslag i Rapport konstateras att det är svårt att rekrytera gode män och Norges system med anställda gode män lyfts som en lösning. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, anser att den bild som ges är förenklad och vill bidra till att frågan problematiseras.

RFS får ofta höra från kommuner att det är så svårt att rekrytera gode män och förvaltare, men vi håller inte med. Det finns ett stort engagemang hos allmänheten och i en del kommuner finns det ett överskott på frivilliga. Problemet är istället att kommunerna saknar metoder för att arbeta professionellt med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning av de lagreglerade frivilliguppdragen. RFS har tagit fram en metod för detta som vi gärna delar med oss av.

RFS driver sedan länge att den otidsenliga lagstiftningen kring gode män och förvaltare behöver ses över. Vi vill dock bevara det ideella inslaget i uppdragen då vi ser ett stort värde i att tillvarata och uppmuntra människors vilja att ta ett ideellt ansvar utanför den närmsta kretsen.

Den frivillige får genom uppdraget en unik möjlighet till insyn i myndigheternas biståndbeslut och kan bidra till att upptäcka eventuella missförhållanden. Om gode män däremot skulle vara anställda av till exempel kommunen kan det uppstå en jävssituation. Den frivillige finns tillgänglig också utanför kontorstid och bidrar till att vidga huvudmannens nätverk som många gånger enbart består av tjänstemän.

Ett frivilliguppdrag som god man motsäger inte att det ska utföras professionellt, det vill säga med huvudmannens bästa i fokus. Det finns stor kompetens hos många gode män och RFS driver frågan att gode män innan första uppdrag ska genomgå utbildning om minst sex timmar.

Gode männen måste också få mer stöd under pågående uppdrag, idag lämnas de i princip helt ensamma. En löpande stödkontakt gör också att överförmyndare lättare kan upptäcka eventuell misskötsamhet.

Hur ska då huvudmän som anses som svåra uppdrag kunna få hjälp? RFS menar att det finns andra lösningar som är möjliga. Till exempel bör det satsas mer på att specialutbilda vissa gode män och förvaltare att ta dessa svårare uppdrag. Överförmyndare kan också i större utsträckning utnyttja möjligheten att förordna flera gode män/förvaltare till samma uppdrag samt se över sin arvodering. Det bör också vara möjligt att erbjuda besökslokaler med bemanning och larm där vissa möten med huvudmän kan ske.

Kontaktpersoner

Linda Fröström
Ombudsman för gode män och förvaltare
070-976 12 11      
linda.frostrom@rfs.se       

Jenny Ögren                                                            
Förbundsordförande                                                                                                      
072-700 64 46                                    
jenny.ogren@rfs.se    

Ladda ner RFS pressmeddelande som pdf