RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: RFS konferens för frivilliga samhällsarbetare

Agneta Zedell, RFS ordförande Foto: Sören Andersson2016-05-18 

I helgen är det dags för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, konferens och årsmöte i Gävle. På plats finns gode män, lekmannaövervakare, kontaktpersoner och stödpersoner för kunskapspåfyllning och erfarenhetsutbyte. Helgen avslutas med att ny ordförande ska väljas.

– Jag är stolt över att RFS verksamhet utvecklats så mycket genom åren, och mest stolt är jag över Rättssäkerhetsprojektet. I projektet har vi tagit fram en metodbok för hur lokalt samarbete mellan myndigheter och förening kan öka kvaliteten och rättssäkerheten i frivilliginsatserna, berättar Agneta Zedell, RFS förbundsordförande som vid helgens årsmöte avgår efter åtta år på posten.

Rättssäkerhetsprojektet var också startpunkten för förbundets arbete med att öppna upp alla lokalföreningar för alla de lagreglerade frivilliguppdragen och fokusera mer på det gemensamma i uppdragen - att stödja en medmänniska i en utsatt situation.  Genom att samla alla frivilliga samhällsarbetare kan föreningen bredda sin verksamhet och bli en starkare opinionsbildare. 

– RFS har gång på gång fått bekräftat att det är en oerhörd styrka att förbundet omfattar alla de lagreglerade uppdragen då vi framför förslag och söker medel. På samma sätt kan föreningen lokalt bli en starkare röst gentemot myndigheterna. För även om det är myndigheterna som tillsätter uppdragen så är deras stöd till de frivilliga inte alltid så bra som det borde. Här fyller våra föreningar en viktig funktion för alla medlemmar, säger Agneta Zedell.

Agneta Zedell finns på plats i Gävle under helgen och besvarar gärna frågor om förbundets arbete.

Kontakt: Agneta Zedell, förbundsordförande, 070-644 93 32
Gunilla Sundblad, förbundssekreterare, 070-914 87 32