RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Konferens för frivilliga samhällsarbetare

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-05-09

I helgen, 13-14 maj, är det dags för RFS konferens och årsmöte i Lund. Förbundets medlemmar gör värdefulla insatser såsom gode män, kontaktpersoner, lekmannaövervakare och stödpersoner.  

RFS består av cirka 70 lokalföreningar som fyller en viktig funktion för alla medlemmar. I Lund finns Lunds frivilliga samhällsarbetare.  Även om det är en myndighet som tillsätter dessa lagreglerade frivilliguppdrag så är myndighetens stöd till de frivilliga ofta inte så bra som det borde. I en lokalförening får medlemmarna en plattform för kunskapspåfyllning, erfarenhetsutbyten och dessutom försäkring. 

Temat för RFS konferens och årsmöte är i år "Medlemskap". Fokus kommer att vara hur vi ska utveckla förbundet och föreningar för att på bästa sätt stödja medlemmarna, och på så vis bidra till att insatserna för brukare/huvudmän/klienter/patienter blir så rättssäkra och av så god kvalitet som möjligt. 

– Att vara medlem innebär att ha ett sammanhang att växa i och en gemensam vision att sträva mot tillsammans med andra likasinnade, berättar Jenny Ögren, RFS förbundsordförande. 
Jenny Ögren finns på plats i Lund under helgen och besvarar gärna frågor om förbundets arbete.

Kontakt: Jenny Ögren, förbundsordförande, 072-700 64 46Gunilla Sundblad, förbundssekreterare, 070-914 87 32 

Ladda ner pressmeddelandet (pdf)

Se programmet för RFS konferens och årsmöte