RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: RFS arrangerar konferens med tema generositet i Malmö

Turning torso, foto Oskar Falck2014-05-08 I helgen är det dags för Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares årliga konferens och årsmöte i Malmö. Agneta Zedell, RFS förbundsordförande, inleder konferensen den 10 maj med att tala om generositet. En av föreläsarna vid lördagens konferens är Jeanette Larsson, polisen som uppmärksammats för sitt civilkurage.

- Generositet är ett vackert ord som vi gärna använder oss av, men vad innebär då det? För att vara generös i sitt uppdrag som till exempel god man, lekmannaövervakare, kontaktperson eller stödperson, måste man först och främst koppla in sin empati och höja blicken från de egna behoven och de vardagliga bagatellerna. I mötet med brukaren, huvudmannen, klienten eller patienten måste denna person få vara i centrum, säger Agneta Zedell.

En av föreläsarna vid lördagens konferens är Jeanette Larsson, polisen som uppmärksammats för sitt civilkurage. Att säga ifrån när minoritetsgrupper diskrimineras är ett sätt att vara generös. Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, berättar om Malmö kommissionens åtgärdsförslag för en socialt hållbar utveckling med minskad ojämlikhet i Malmö. Carina Olsson, kommunalråd i Malmö stad informerar om lokalt arbete.

RFS projektledare Mikael Skaghammar berättar om Rättssäkerhetsprojektet och det metodmaterial som RFS snart lanserar. Tanken är att det ska användas lokalt i kommuner som vill förbättra stödet till frivilligarbetare. I metodmaterialet identifieras fem utvecklingsområden: rekrytering, utbildning, uppmuntran, mål och uppföljning av insatserna. Målet är att förbättrat stöd till frivilligarbetare i sin tur ska ge ökad kvalitet och rättssäkerhet i insatsen för brukaren, huvudmannen, klienten eller patienten.

På söndagen 11 maj har RFS årsmöte.

Välkommen att höra av dig om du vill få ytterligare information.

Kontakt: Agneta Zedell, förbundsordförande, 070-644 93 32
Gunilla Sundblad, förbundssekreterare, 070-914 87 32
Minna Nyman Sabbadini, kommunikatör, 073-502 32 36

 

Foto: Oskar Falck