RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Ny metod för samarbete med frivilligarbetare

Agneta Zedell, RFS förbundsordförande2014-09-30 Nu finns metodboken från Rättssäkerhetsprojektet att beställa eller ladda ner på Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, hemsida. Här finns tips på hur man lokalt samarbetar med till exempel gode män, lekmannaövervakare, kontaktpersoner och stödpersoner -  för att öka kvaliteten i insatserna.

Den här metodboken beskriver en samarbetsform där alla deltagare kan bli vinnare. Brukaren får en mer kvalitativ tillvaro, handläggaren får ett roligare och intressantare arbete och myndigheterna arbetar mer kostnadseffektivt. Allt detta händer när de personer som tar lagreglerade frivilliguppdrag sätt i fokus på ett nytt och inspirerande sätt, berättar Agneta Zedell, RFS förbundsordförande.

I metodboken har RFS samlat erfarenheterna från modellkommunerna i Rättssäkerhetsprojektet. I projektet har team från fyra modellkommuner med representanter från socialtjänst, frivård, patientnämnd, överförmyndare och RFS lokalföreningar träffats för att tillsammans förbättra stödet till de frivilliga. Förbättringsarbetet har bidragit till större förståelse för varandras förutsättningar och villkor, mer effektiva arbetssätt, högre kvalitet och därmed ökad rättssäkerhet i insatserna.

Förhoppningen är nu att fler kommuner ska inspireras att pröva på detta arbetssätt. Metodboken kan ses som en självinstruerande hjälpreda. Projektets slutrapport Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag kan användas som ett komplement till metodboken för en mer utförlig beskrivning av projektet.

Beställ eller ladda ner metodbok och slutrapport här

RFS har drivit Rättssäkerhetsprojektet med medel från Allmänna arvsfonden 2011-2014.

Kontakt:
Agneta Zedell, 070-644 93 32
RFS förbundsordförande