RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Pressmeddelande: Överförmyndarnas verksamhet behöver modernisera

Agneta Zedell, RFS ordförande2015-12-16 

Senaste tiden har media belyst missförhållanden hos överförmyndare som tillsätter gode män för ensamkommande barn. Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, välkomnar en debatt som syftar till att människor som behöver stöd av en god man, eller annan lagreglerad frivilligkraft, ska få en rättssäker insats.

Expressen skriver 14 december om hur ett par tjänar stora pengar på att vara god man för sammanlagt 46 ensamkommande barn. Programmet Plånboken i Sveriges radio lyfter att det ”fattas gode män”. Dagens Nyheter belyser 12 december missförhållanden hos överförmyndaren i Stockholm.

För det första kan RFS aldrig acceptera att så många uppdrag läggs på samma person såsom i Expressens granskning. Detta strider helt mot lagstiftarens ambition. RFS styrelse har nyligen tagit ställning till hur många uppdrag som är rimligt och landat i att en god man för ensamkommande barn bör åta sig max tre uppdrag för att uppnå kvalitet i uppdragen. Undantag från detta bör vara mycket restriktivt.

En annan viktig fråga är att myndigheterna trevar sig fram i arbetet med att rekrytera, utbilda, handleda, uppmuntra och utvärdera frivilliga i de lagreglerade frivilliginsatserna. RFS saknar strategier beslutade på nämndnivå för hur arbetet ska bedrivas i syfte att locka fram och tillvarata de frivilligkrafter som vi vet finns. Det saknas också metodutveckling då det gäller rekrytering av frivilliga. En annons då och då duger inte, det gäller även att erbjuda de frivilliga stöd i uppdragen. Överförmyndarna måste engagera sig till exempel i samarbete med föreningar och med idrottsrörelsen.

Vi anser vidare att systemet med politiskt valda ansvariga inom överförmyndarnas komplicerade område är förlegat. Det behövs juridisk kompetens för att klara arbetet. 

RFS säger: En väg in. Det handlar om att förvalta det intresse och den vilja som finns hos medborgare att göra en insats för någon annan genom att erbjuda en tydlig väg in till dessa lagreglerade frivilliguppdragen. Kommuner, patientnämnder och kriminalvård, som alla har behov av att rekrytera till dessas uppdrag, måste göra gemensamma satsningar. Här måste kommunerna ta ett samlat grepp.

Agneta Zedell
RFS förbundsordförande
070-644 93 32

Ladda ner som pdf